«Слово і справа» Сергій Квіт: ключові принципи реформування освіти

Гру.24.2015. / 1 коментар

123

9 грудня 2015 року відбулися Парламентські слухання на тему «Правове забезпечення реформи освіти в Україні».

Під час засідання Міністр освіти і науки України Сергій КВІТ окреслив принципи, які, на його думку, мають стати підґрунтям законодавства про освіту.

Перший принцип – цінність свободи та відмова від авторитаризму в освіті як на управлінському, так і на рівні кожного шкільного класу й університетської аудиторії. Заклади освіти повинні готувати розвинених, вільних, здатних критично мислити особистостей.

Навчальним закладам потрібна автономія: кадрова, академічна, фінансова, організаційна. А здобувачам освіти, вчителям і викладачам, – академічна свобода і простір для креативу.  «Жодна норма нових законів не повинна обмежувати  ініціативність і творчість», – наголосив Сергій Квіт.

Практична реалізація Квітом цього принципу:

  1. Міністр Квіт у протизаконний спосіб заблокував діяльність Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО), хоча вона повинна була розпочатися ще 01 вересня 2015 року. Адже до агентства були обрані, на думку Квіта, «не ті» представники вищих навчальних закладів. Причому, практично всі «не ті» набрали максимальну кількість голосів. Було заявлено навіть про «змову» делегатів з’їзду. Тому, мовляв, МОН не може погодитися з такими результатами виборів членів НАЗЯВО.

Вибори до НАЗЯВО засвідчили певний реальний стан справ у вітчизняній вищій освіті в цілому, бездарність керівництва МОН з її реформування, нерозуміння ним шляхів та процесів реформування, перспективних та поточних завдань, волюнтаристичні, не професійні методи управління, що вже призвело до провалу імплементації нової редакції Закону «Про вищу освіту».

Навіть якщо припустити, що до Національного агентства увійшли дійсно «не ті» (за міністром Квітом) представники освітянського середовища, все рівно виникає закономірне запитання: хто дав право міністру так вчинити з виборним органом, знехтувавши волевиявленням 617 делегатів з’їзду делегатів від усіх вищих навчальних закладів і звідки така зверхність та неповага до колег?

  1. Міністр Квіт своїми наказами «освятив» рейдерське захоплення Національного авіаційного університету, здійснив незаконну, з перевищенням службових повноважень, спробу скасування його Статуту, який повністю відповідає всім положенням нової редакції Закону України «Про вищу освіту» і був затверджений та зареєстрований в установленому законодавством порядку всього три місяці по тому.

Міністр Квіт безпідставно відмінив підсумки голосування при виборах ректора у декількох вищих навчальних закладах, а у Національному авіаційному університеті взагалі відмінив їх проведення без пояснення причин.

Це і є реалізація міністром Квітом проголошеного ним принципу цінності свободи та відмови від авторитаризму?

 Другий  принцип – ґрунтується на положеннях ст. 3 Конституції України, де йдеться про найвищу соціальну цінність держави – людину. «Ми повинні дбати про соціальний статус вчителя. Реформу неможливо здійснити без підвищення заробітної плати педагогів. І таку норму ми закладаємо в базовий законопроект «Про освіту», – зауважив Міністр освіти і науки.

Практична реалізація Квітом цього принципу:

За весь час перебування на посаді міністр Квіт так і не спромігся зробити щось конкретне, окрім балаканини, щодо підвищення заробітної плати як педагогічних, так і науково-педагогічних працівників.

Він пообіцяв збільшити заробітну платню вчителям ще у вересні 2014 року, але у підсумку вони отримали оплату своєї праці на основі єдиної тарифної сітки. Як наслідок, молодий педагог отримує зараз за своїм розміром заробітну плату двірника.

Це він так дбає про соціальний статус вчителя?

Третій принцип це нові і конкретні механізми громадсько-державного управління, а також державно-громадського та державно-приватного партнерства. «Жоден закон не працюватиме, якщо не відбудеться зміна цінностей людини і суспільства, таких як свобода, гідність, відповідальність, довіра, співпраця, патріотизм. Саме ці цінності ми закладаємо в реформу освіти», наголосив Сергій Квіт.

Практична реалізація Квітом цього принципу:

  1. З відома міністра Квіта від участі практично в усіх процесах в Національному авіаційному університеті відсторонені органи студентського самоврядування, відбувається свідоме та зверхнє нехтування думкою студентства.

Яскравим прикладом цього є проведення скликаної рейдерами конференції трудового колективу університету 21 грудня, проведення новообраної на ній з порушеннями чинного законодавства вченої ради 24 грудня 2015 року та прийняття на них рішень за повної відсутності представників студентів, що є прямим порушенням вимог Закону України «Про вищу освіту».

  1. Масові, необґрунтовані, без пояснень причин, з порушенням чинного законодавства та Статуту університету, звільнення працівників: проректорів, директорів інститутів, завідувачів кафедр, керівників відділів та служб, інших працівників.

Виконувачами обов’язків проректорів призначені, з порушенням чинного законодавства та Статуту університету, особи, які не задовольняють кваліфікаційним вимогам, зокрема, не мають наукових ступенів, вчених звань та необхідних професійних компетентностей і досвіду роботи на відповідних посадах у вищих навчальних закладах, деякі з яких навіть перебувають під слідством.

Це і є за Квітом свобода, гідність, відповідальність, довіра, співпраця, патріотизм?  

Виходить…

Дійсно, багато чого наобіцяв міністр Квіт!!!

http://www.doshkillia.ua


Коментар 1 Додати коментар

Залишити коментар