Кримінальна історія Ложачевської О.М. (Епізод 3)

Січ.17.2016. / Коментарів: 2

Шановні колеги!

Ми і надалі знайомимо Вас із кримінальними діями завідувача кафедри міжнародної економіки Навчально-наукового інституту Економіки та менеджменту Національного авіаційного університету Ложачевської О.М.

Дуже сподіваємося на Ваше розуміння та підтримку.

1

Кримінальна історія Ложачевської О.М.

Епізод 3: Повернення Ложачевської О.М. або справа .

Повторне вторгнення  в  ННІЕМ  НАУ  «найкращого»  завкафа міжнародної  економіки  з кримінальним  минулим, сьогоденням  і майбутнім…..як це було

 

Серед навчального року, коли навчальний  процес у розпалі, кояться неймовірно фантастичні речі.  Колишній завідувач кафедри міжнародної Ложачевська О.М., при абсолютній підтримці тимчасового керівництва НАУ, за допомогою електричного дриля та при  свідках  намагається зламати двері кабінету діючого завідувача кафедри «Міжнародної економіки». Ламати не довелося, ключ знайшли. Прийшли, описали якесь майно, видохнули з полегшенням. Діюча адміністрація настільки заохотила цю ситуацію, що вирішила покласти на новопреставлену ще й обов’язки, з початку в.о. директора ННІЕМ, а згодом передумавши, вирішили що бути їй т.в.о. директора – тобто виконувати  обов’язки  директора необхідно  творчо.  Не  зважаючи  на те,  що  Ложачевська  О.М.  була  звільнена  із записом в трудовій книжці та програла всі суди, тимчасова адміністрація НАУ зайнялася її повною реабілітацією, що теж потягнуло на нове кримінальне впровадження, тобто Ложачевську О.М не просто прийняли на посаду завідувача кафедри в якості виконувача обов’язки до оголошення результатів конкурсу на заміщення вакантної посади, а поновили на посаді, за прийнятий у прибульців спосіб – відмінивши накази ректора НАУ про оголошення доган та звільнення Ложачевської О.М. за систематичне невиконання обов’язків!!! При цьому у наказі поновлення Ложачевської О.М. підставою для поновлення є службова записка т.в.о. начальника юридичного відділу НАУ Гордійчука  Ю.В.???!!!  Тобто, він уважно  ознайомився з висновками  роботи  комісії  щодо  фактів  порушень Ложачевської О.М. і прийшов до висновку, що дисциплінарні стягнення на Ложачевську О.М. було накладено без поважних причин. Але, якщо пан Гордійчук є кваліфікованим юристом, то після ознайомлення з матеріалами він повинен був у своїй службовій записці  вказати,   що   дії   Ложачевської   О.М.   містять   ознаки кримінального правопорушення за ст.. 358,  364  та 366 Кримінального кодексу України з рекомендацією передати матеріали до слідчих органів. Яку мотивацію авторів наказу про поновлення Ложачевської О.М. на посаду можна привести? На нашу думку – тільки корупційні дії тимчасового керівництва НАУ! Тобто – рука руку миє!

Для появи наказу про поновлення Ложачевської О.М. на посаді необхідно було якимось чином позбутися діючого завідувача кафедри міжнародної економіки – дуже знаної і поважної у науковому суспільстві людини – доктора економічних наук, професора Смерічевського Сергія Францевіча. Тут тимчасове керівництво університету вирішило йти   відпрацьованим шляхом, видавши заднім числом наказ про звільнення Смерічевського С.Ф.,   при цьому указавши причиною звільнення порушення прийняття на роботу за конкурсом на підставі ст..7 КзпП України, п.3 ст.54 ЗУ «Про освіту», ч.6 ст.43 ЗУ «Про вищу освіту» що саме було порушенням обрання за конкурсом – не зрозуміло. Крім того, частини 6 статті 43 в Законі України «Про вищу освіту» взагалі не існує!!! Стаття 43. Обрання на посаду та звільнення з посади керівника факультету (навчально-наукового інституту) вищого навчального закладу державної (комунальної) форми власності.

Хтось може пояснити, яким чином це стосується звільнення з посади завідувача кафедри?

Може автори мали на увазі частину  6  Статті  35. Керівник  факультету,  навчально-наукового  інституту, кафедри: 6. Керівництво кафедрою здійснює завідувач (начальник) кафедри, який не може перебувати на посаді більш як два строки. Керівник кафедри повинен мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри. Керівник кафедри обирається за конкурсом таємним голосуванням вченою радою вищого навчального закладу  строком на п’ять років з урахуванням пропозицій трудового  колективу факультету (навчально-наукового інституту) та кафедри. Керівник вищого навчального закладу укладає з керівником кафедри контракт.

Всі вимоги щодо обрання Смерічевського С.Ф. було виконано у повному обсязі, а саме:

У квітні 2015 року було оголошено конкурс на заміщення вакантної посади завідувача кафедри міжнародної економіки. Смерічевський С.Ф. подав документи на вакантну посаду завідувача кафедри міжнародної економіки. За рішенням конкурсної комісії він був допущений до участі в конкурсі. Кафедра міжнародної економіки заслухала і обговорила кандидатуру Смерічевського С.Ф. та рекомендувала його на вчену раду Інституту економіки та менеджменту. Заслухавши і обговоривши висновки кафедри міжнародної економіки про трудову діяльність претендента на посаду завідувача цієї кафедри д.е.н., професора Смерічевського Сергія Францовича, а також враховуючи результати таємного голосування: “за” – 25, “проти” – немає, недійсних бюлетенів – немає (згідно з явочним листом на засіданні були присутні 25 з 31 членів вченої ради), вчена рада Інституту рекомендувати Вченій раді Національного авіаційного університету для обрання за конкурсом на посаду завідувача кафедри міжнародної економіки кандидатуру д.е.н., професора Смерічевського Сергія Францовича та клопотала про прийняття його на роботу  на цю посаду  та укладання з ним строкового  трудового  договору  терміном на 5  років.  За результатами голосування на Вченій раді НАУ було обрано Смерічевського С.Ф. на посаду завідувача кафедри міжнародної економіки та укладено відповідно до наказу ректора контракт від 11.06.2015 року терміном до 30.06.2020 року, який з01.07.2015 р. відповідно до наказу і контракту з ректором НАУ приступив до виконання обов’язків завідувача кафедри міжнародної економіки.

За тією ж самою процедурою в червні 2015 року за конкурсом обрано 11 директорів інститутів, 33 завідувача кафедр та 38 професорів. Якщо були порушення обрання за конкурсом, то вони повинні привести до наказу про скасування конкурсу взагалі, інакше – це переслідування конкретної особи з метою вивільнити конкретну посаду, а це вже перевищення службових повноважень особою, що підписала наказ про звільнення, тобто кримінальне правопорушення.

Щодо вимог частини 6   Статті 35 Закону України «Про вищу освіту» про вимогу мати вчене звання та науковий ступень за профілем кафедри. По-перше, в  Статті  1. Основні терміни та їх визначення не наводиться тлумачення словосполучення «профіль кафедри», так саме віно не наводиться в інших нормативних документах з питань вищої освіти. Якщо виходити з загальновживаного поняття профілю як сукупності типових рис чи якостей, притаманних якомусь фаху, професії, господарству, навчальному закладу, то кваліфікація Смерічевського С.Ф. в достатній мірі відповідає займаній посаді – має кваліфікацію інженера – економіста,  доктор наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами, що є профільною для спеціальності «міжнародна економіка» у відповідності до  Наказу МОН № 1151 від 06 листопада 2015 року «Про особливості запровадження переліку галузей знань  і  спеціальностей,  за  якими  здійснюється  підготовка  здобувачів  вищої  освіти,  затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266:

0305 Економіка та підприємництво міжнародна  економіка 6.030503
7.03050301
8.03050301
05 Соціальні та поведінкові науки       051 Економіка

 

08.00.04 Економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності
економічні 05 Соціальні та поведінкові науки
07 Управління та адміністрування
051 Економіка
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

 

Фактом признання МОН високого рівня фаховості Смерічевского С.Ф може слугувати його участь протягом багатьох років у роботі експертної ради МОН з розгляду результатів дисертаційних досліджень з питань макроекономіки, світового господарства і соціально-економічного розвитку та призначення його заступником голови спеціалізованої  вченої  ради  Д  26.062.02  з  захисту  докторських  (кандидатських)  дисертацій  за  спеціальностями  08.00.02 – світове господарство та міжнародні економічні відносини, 08.00.03 – економіка і управління національним господарством, 08.00.04 – економіка та управління підприємством.

Тобто звільнення Смерічевського С.Ф. з посади є або результатом відсутності необхідної кваліфікації у осіб, які готували наказ про звільнення, або зловживання ними службовим становищем, або все разом взяте. Наразі, заява про зловживання службовим становищем посадовими особами, що готовували накази про звільнення Смерічевського С.Ф. та поновлення на посаді Ложачевської О.М.  зареєстрована у Єдиній базі досудових розслідувань, триває слідство.

Щодо відповідності профілю кафедри міжнародної економіки Ложачевської О.М.:

  • базову вищу освіту отримала у 1983 році у Київському автодорожньому інституті (не економіст);
  • є кандидатом технічних наук – за даними про її захист повідомляємо: Ложачевская, Елена Михайловна. Комплексное обоснование рациональной технологии переработки контейнеров на грузовых автостанциях: автореферат дис. … кандидата технических наук : 05.22.10 / Харьк. автомоб.-дор. ин-т им. Комсомола Украина. – Харьков, 1989. – 24 с. Эксплуатация автомобильного транспорта;
  • захистила  докторську  дисертацію  в  Київському  транспортному  університеті  в  2004  році  на  тему «Управління організаційно-економічним розвитком транспортного комплексу регіону» за спеціальністю  08.07.04 – економіка транспорту і зв’язку.

Чому тимчасове керівництво університету вважає, що кваліфікація Ложачевської О.М. відповідає профілю кафедри міжнародної економіки, а кваліфікація Смерічевського С.Ф – не відповідає? Чому воно поновило Ложачевську О.М. на посаді, звільнивши з посади більш фахову людину??? Відповідь тільки одна – корупційні дії!

2

Далі буде….


Коментарів 2 Додати коментар

Залишити коментар