Перегляд статей за "Серпень, 2016"

Знищення ННІЗДН НАУ

Захищено: …

Виталий////30 Сер 2016//Введіть пароль, щоб переглянути коментарі.

Немає уривка, бо це захищений запис.


KHarchenko-Krizhanovskiy-Maysner-16-1

БРЕХНЯ РОЗКРИВАЄ СВОЇ КОНКРЕТНІ ОБЛИЧЧЯ. НЕ МОВЧИ !

Виталий////31 Сер 2016//0

БРЕХНЯ РОЗКРИВАЄ СВОЇ КОНКРЕТНІ ОБЛИЧЧЯ.  НЕ МОВЧИ !                                                                                                       (Іван Франко) «Божеволіє світ, божеволіє худоба і люди», – з болем […]
Âûâåñêà íà çäàíèè Íàöèîíàëüíîãî àíòèêîððóïöèîííîãî áþðî â Êèåâå, 12 ìàðòà 2016 ã. Ôîòî Ìóñèåíêî Âëàäèñëàâ / ÓÍÈÀÍ

Сегодня суд изберет меру пресечения взяточнику – Харченко В.П.

Виталий////29 Сер 2016//0

Сегодня истекают 72 часа с момента задержания бывшего временно исполняющего обязанности ректора Национального авиационного университета Владимира Харченко. В Национальном антикоррупционном […]

мон

Вместо “погорелого” Харченка МОН назначило нового и.о. ректора НАУ Иванову Т.В.

Виталий////29 Сер 2016//0

Министерство образования и науки Украины назначило исполняющим обязанности ректора Национального авиационного университета Тамару Иванову Об этом на своей странице в […]