Перегляд статей за "Грудень, 2016"

Âûâåñêà íà çäàíèè Íàöèîíàëüíîãî àíòèêîððóïöèîííîãî áþðî â Êèåâå, 12 ìàðòà 2016 ã. Ôîòî Ìóñèåíêî Âëàäèñëàâ / ÓÍÈÀÍ

НАБУ завершило досудове слідство у вимаганні взятки в.о. ректором та його поплічниками

Виталий////30 Гру 2016//2

Детективами НАБ України під процесуальним керівництвом прокурорів САП завершено досудове слідство у кримінальному провад… Опубликовано Назаром Холодницьким 29 декабря 2016 г. […]
3213213123123123

Щирі побажання міністру освіти

Виталий////23 Гру 2016//0

Від обманутих псевдореформами освітян, від тисяч звільнених з роботи викладачів і вчителів, від кинутих напризволяще вихованців шкіл-інтернатів, у яких вкрадено […]