ХТО «ПІДСТАВЛЯЄ» В МОН МІНІСТРА ГРИНЕВИЧ?

Вер.30.2016. / Коментарів: 2

НАУ фото

Відомо, що у Національному авіаційному університеті зараз п’ятий за рахунком виконувач обов’язків ректора – Ісаєнко В.М. Послідовність призначення виконувачів обов’язків ректора НАУ наказами МОН була такою:

14.06.2015 – працівник НАУ Харченко В.П.

20.08.2015 – працівник НАУ Хращевский Р.В. (Кіровоградська льотна академія, де працював Хращевський Р.В., є структурним підрозділом університету без права юридичної особи).

20.11.2015 – працівник НАУ Харченко В.П.

26.08.2016 – працівник НАУ Іванова Т.В.

22.09.2016 – НЕ ПРАЦІВНИК НАУ Ісаєнко В.М.

Дослідимо правовий бік призначення зазначених вище осіб виконувачами обов’язків ректора Національного авіаційного університету. Для цього звернемося до чинних правових джерел. Зокрема, на території України до цього часу продовжує діяти, на підставі постанови Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» від 12.09.91 р. № 1545-XII,  «Роз’яснення Державного комітету Ради Міністрів СРСР з питань праці і заробітної плати і Секретаріату ВЦРПС «Про порядок оплати тимчасового замісництва» від 29 грудня 1965 року № 30/39» (далі – Роз’яснення).

Зазначимо, що чіткого правового регулювання понять «виконання обов’язків» та «тимчасове виконання обов’язків» в законодавстві України немає.

Відповідно до абз. 1 п. 2 зазначеного вище Роз’яснення, призначення працівника виконувачем обов’язків за вакантною посадою не допускається. Таке можливо лише за посадою, призначення на яку здійснюється вищим органом управління, а не в результаті виборів, як у нашому випадку.

У цьому Роз’ясненні зазначається, що тимчасовим заміщенням вважається виконання службових обов’язків за посадою тимчасово відсутнього працівника, коли це викликано виробничою необхідністю і пов’язане з розпорядчими функціями. Поняття заміщення застосовується тільки до виконання обов’язків керівників.

Після закінчення строку (або виробничої необхідності) тимчасового переведення працівник має бути переведений на попередню (основну) посаду. Однак законодавство не регламентує порядку такого переведення. Якщо в наказі про тимчасове переведення зазначено конкретний строк такого переведення, то вважається, що згода працівника на поновлення його на основній посаді (роботі) за трудовим договором не потрібна, оскільки така згода випливає зі змісту наказу про тимчасове переведення. Строк тимчасового переведення може визначатися певною датою, певним періодом чи певною подією. У нашому випадку – до моменту обрання ректора.

Запис до трудової книжки про тимчасове переведення працівника на іншу роботу «Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58 (зі змінами і доповненнями)» не передбачено.

Крім того, Листом від 17.07.2014 року № 10878-0-26-14/10.3 Міністерство юстиції України дало роз’яснення «Щодо правового регулювання призначення працівника виконуючим обов’язки за вакантною посадою», яким посилання були офіційно дані на необхідність керування «Роз’ясненням Державного комітету Ради Міністрів СРСР з питань праці та заробітної плати та Секретаріату Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від 29 грудня 1965 року № 30/39 «Про порядок оплати тимчасового замісництва».

Наведені вище посилання на чинні в Україні нормативно-правові документи дають підстави вважати, що при звільненні від тимчасового виконання обов’язків ректора Національного авіаційного університету проректором НАУ Івановою Т.В. і при призначенні виконувачем обов’язків ректора Ісаєнка В.М. – людину, яка на час призначення не була в трудових стосунках з НАУ, що відбулося 22 вересня 2016 року, Міністерство освіти і науки України грубо порушило вимоги чинного законодавства.

Висновок: Виконувач обов’язків ректора Національного авіаційного університету Ісаєнко В.М. – нелегітимний.

Цікаво, чи поінформована про це Міністр освіти і науки України Гриневич Л.М.? А якщо – ні, то хто зацікавлений в її дискредитації?

 


Коментарів 2 Додати коментар

  • Жадность по управлять министерством, затмила ее разум. А может все таки тупость????????????????????????

  • Это линия поведения нового Министра. В мае издается ее приказ о создании комиссии по наведению порядка в НАУ , 3 месяца проходят слушания (ну совсем как в Раде), уважаемая комиссия принимает свои рекомендации и … все на своих местах: рейдеры керуют, продолжая и далее валить учебный процесс в НАУ, не выполнять решения судов. Харченко до сих пор бы сидел в своем кресле, но не повезло – погорел на взятке. В передаче “Hard Talk” от 05.09.16 на 112 канале Л. Гриневич заявила, что ” необходимо поставить этот университет на нормальные рельсы работы, чтоб он занимался учебным процессом”. Люди, которые в соответствии с действующим законодательством не имеют права руководить университетом, опять на своих местах! Сказала одно, а сделала другое, а это уже линия поведения. Лилия Гриневич, верните в НАУ команду профессионалов , выброшенными рейдерами на улицу, которые смогут восстановить честь и достоинство университета.

Залишити коментар