Крик душі – “Наука яка розклалась та смердить або конвеєр по торгівлі дисерами”

Тра.5.2020. / Коментарів: 2

Наука яка розклалась та смердить або конвеєр по торгівлі дисерами у КЛА НАУ

kla-nau

текст листа з КЛА

 Доброго дня, шановна спільнота, до Вашої уваги нова наукова поросль Спеціалізованої вченої ради К 23.144.02 за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти», яка створена Наказом Міністерства освіти і науки України від 24.05.2018 №527 в Льотної академії Національного авіаційного університету під головуванням д.пед.н., професора Плачинди Тетяни Степанівни: старший викладач кафедри менеджменту, економіки та туризму Саркісова О.М. та викладач тієї ж кафедри Чорногор Наталія Олексіївна, які є найяскравішим інтелектуальним прикладом конвеєру з торгівлі дисертаціям та науковими ступенями у ЛА НАУ.

Отже, щодо членів спецради, яку Тетяна Степанівна створила з метою власного самозадоволення, адже всі, хто хоче отримати науковий ступінь кандидата педагогічних наук  біжать на поклін до неї, а також комерційного розвитку, бо це вибачте, ну дуже гарний заробіток.

Тобто до складу вченої ради входять науковці, які не мають педагогічної освіти та компетенції з педагогіки, що дозволяє безпретензійно пропускати дисертаційні дослідження найнижчого наукового рівня, які не містять ані наукової новизни, ані актуальності, ані наукової доказової й експериментальної бази.

Безпосередньо голова вченої ради, протесорка Плачинда Т.С. відома у наукових колах прихильністю до здобувачів, які б ніколи не захистились би у жодній спеціалізовані раді України, адже до захисту приймаються роботи, які мають академічний плагіат, зазначаються наукові здобутки здобувачів, яких взагалі ніколи не було, до захисту допускаються “науковці”, які не написали жодної наукової праці, статті або здійснили виступ хоча б на конференції. Ні для кого не є таємницею, що до ЛА НАУ їдуть захищатися навіть зі столиці, адже вартість захисту “під ключ”: дисертація, статті, оформлення, захист у Плачинди Т.С. є значно нижчою, у порівнянні із вартістю у Києві, Одесі, Львові.

Крім того, кожен елемент дисертації, апробації, захисту у Плачинди Т.С. має вартість, навіть питання на захисті можна підготувати заздалегідь та оплатити їх. Особливо активізувались здобувачі у 2019-2020 році, адже вчена рада діє до 31 грудня 2020 року, а за новими вимогами до спеціалізованих вчених рад та здобувачів наукового ступеня з 2021 року процес реалізації академічного плагіату, інсинуації захисту стане майже неможливим.

Одним із яскравих прикладів придбаної у Плачинди Т.С. дисертації “під ключ” є дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, старшого викладача кафедри менеджменту, економіки та туризму ЛА НАУ Саркісової Олени Миколаївни на тему: “Педагогічні умови професійного становлення майбутніх менеджерів авіаційної галузі у процесі фахової підготовки”.

 

Слід зазначити, що Олена Миколаївна від науки дуже далека, та працює на кафедрі лише завдяки власним батькам – мама завхоз у ЛА НАУ, тато – багато раз бував у Африці та має непогані статки, якими забезпечив родину та рух по кар’єрі єдиній донці, на даний час співробітник АТБ у ЛА НАУ. Тобто відразу стає зрозумілим, що Саркісова О.М. “випадково” працює у ЛА НАУ. Викладач, який своїм інтелектом та нарядами із оголеним пупком, вражає студентів.

Отже, щодо освіти шановної Олени Миколаївни, менеджмент міжнародних авіаційних перевезень та аспірантура у ДЛАУ, яку вона закінчила у далекому 2014 році. З тих пір, тиша, по 2018 рік,коли створили горезвісну Вчену раду на базі ЛА НАУ. Й тут заворушилися всіх, хто б ніколи у житті не захистився у іншій спецраді та ВУЗі, адже там чужі, а тут за все можна домовитись та купити.

Слід зазначити, що Саркісова О.М. до 2018 року не написала жодної фахової або наукової статті, ніколи не виступала ані на семінарах, ані на конференціях…та взагалі ні де..що ж вона вимовить науковій спільноті. У дисертації зазначає, що наукове дослідження проводилось з 2015 року, шановна, Ви ж вже закінчили аспірантуру, офіційно не були здобувачем, хоча б вільним…Чому ж під час навчання у аспірантурі Ви не писали дисертацію, не проводили дослідження, не писали статті? У авторефераті викладеному на сайті, здобувач Саркісова О.М. зазначає, що тему дисертації затверджено вченою радою Льотної академії Національного авіаційного університету (протокол № 1 від 27.01.2016 р.) та узгоджено в Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 2 від 23.02.2016 р.), а дослідження та експериментальна перевірка ефективності педагогічних умов професійного становлення майбутніх менеджерів авіаційної галузі у процесі фахової підготовки проводилась упродовж 2015-2019 рр. Виникає питаннячко, а що ж Ви робили панні здобувач під час навчання у аспірантурі, якщо у Вас навіть теми дослідження не було. Щось у датах не стиковка, закінчила аспірантуру у 2014 році, плідно працювала над дисером, у 2016 визначилась із його темою, та вирішила захиститись тільки після того, як у ЛА НАУ відкрили спецраду та можна було за все домовитись…а що ж Ви робили у період 2014-2018 рр.? Мабуть збирали гроші. Бо якщо ознайомитись із тим авторефератом…то стає навіть не науковцю зрозуміло, що то жах. Відсутня актуальність, необґрунтована наукова новизна, не відповідає дійсності відображена у дисертації експериментальна перевірка ефективності педагогічних умов професійного становлення майбутніх менеджерів авіаційної галузі у процесі фахової підготовки, приписана кількість студентів, які брали участь у експерименті, адже вона різниться із списковою, у дисертації вказано, експериментальну групу (ЕГ) склали 117 студентів ІІІ–ІV курсів спеціальності «Менеджмент», контрольна група (КГ) у кількості 103 особи. Слід зазначити, що спискова кількість студентів спеціальності “Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень”  ЛА НАУ ІІІ–ІV курсів на момент проведення експериментальної перевірки ефективності запропонованих педагогічних умов становила 30 осіб разом ІІІ–ІV курсів. Взагалі на факультеті менеджменту ЛА НАУ за період 2016-2019 рр. кількість студентів не перевищувала 220 осіб за різними спеціалізаціями  з 1 по 6 курс включно, то яким чином у експерименті відображено 220 осіб за однією спеціалізацією на ІІІ–ІV курсі.

Отже, наведена кількість  залучених до експериментально перевірки студентів не відповідає дійсності, що взагалі ставить під сумнів його проведення та спростовує висвітлену у дослідженні інформацію.

Крім того, жодного разу Саркісова О.М. не була доповідачем на конференціях, семінарах, дискусіях. Отже, дисертаційна робота не мала апробації, не була оцінена наукової спільнотою, адже самостійно, здобувач Саркісова О.М. над нею не працювала взагалі, а замовила роботу із захистом “під ключ” у Плачинди Т.С., що підтверджуються вищезазначені факти.

Особливої уваги заслуговує процес попереднього захисту здобувачів вченої ради та безпосередньо Саркісової О.М., а саме: за правилами, попередній захист спочатку відбувається у ВУЗі, ініціюється аспірантурою, тобто, коли написана дисертація, вона надається вузівським науковцям, які проводять експертизу дисертації, призначається день попереднього захисту, запрошуються науковці за фахом з інших Вишів, наукова спільнота даного навчального закладу, заслуховуть здобувача та приймають рішення: затвердити попередній захист, доопрацювати роботу та врахувати зауваження, не зараховувати попередній захист. За умов позитивної оцінки, робота передається до Вченої ради, у якій призначаються експерти, після зауважень яких робота має бути виправлена, та при позитивному відгуку всіх експертів надалі проведений попередній захист безпосередньо у самій вченій раді…однак у Плачинди Т.С. все по-іншому…

Після того, як витримано час, написані під ключ статті, начеб то створено вид наукової праці, так я к у Саркісової О.М., раду створила у 2018 році, вперед, пішла робота над дисером, статті, тіпа виступи, починається підготовка до захисту. Плачина Т.С. обирає своїх людей із спецради, які проводять експертизу цієї лжедисертації, надають експертні висновки. Надалі попередній вузівський захист, час та місце нікому не повідомляється, списки формуються за правилами, підписи підробляються, адже кворум ніхто не відміняв…якщо підняти списки, то багато хто здивується, що він був присутній. Попередній захист пройдено, далі свої опоненти і все, здобувач вийшов на захист, на якому можна купити запитання та знову ж таки, хто ж буде валити, вже ж допустили. Питання, а де ж вимоги, як у інших спецрадах, де із здобувачів всю шкуру знімуть, де попередній захист у вченій рад?  Де сторонні особи, які ознайомились із дисертацією? Де незалежні експерти? Можливо за бумагами, все це проводиться….а на праві..просто тошно

Тобто для здобувача створено теплічні умови, дисер “під ключ”, інсинуація попереднього захисту, свої експерти, ну мабуть і свої люди у НАЗЯВО, якого вони ой як бояться, нових вимог..тому у Тетяни Степанівни й працює кузня, адже далі лавочка закриється….

На сайті ЛА НАУ відсутні відгуки офіційних опонентів, як і сама дисертація не представлена до ознайомлення у науково-технічній бібліотеці не зважаючи на вимоги. Та вже відомо, що її попередили про скаргу та дисер терміново шліфуєтся..Однак, автореферату достатньо, що б навіть сліпий впав у шок від того примітиву. Не зважаючи на вищезазначені факти, здобувач Саркісова О.М.  не соромиться у колі колег вихвалятись тим, що такий комерційний підхід є правильним та раціональним, адже задовольняє всі сторони співробітництва.

Наступним беззаперечним науковцем є Чорногор Наталія Олексіївна, колишній продавець м’яса, яка заочно закінчила факультет менеджменту ДЛАУ, працювала на посаді інженера кафедри ЛА НАУ та ніколи не була у аудиторії як викладач та не працювала у науковому напрямку, однак.

У 2018 році, Наталія Олексіївна стала коханкою  тодішнього, а тепер колишнього, заступника начальника академії з навчальної, науково-методичної та виховної роботи ЛА НАУ Залевського А.В., знову ж таки…співпало із відкриттям спецради.

19 лютого 2020 року відбувся попередній захист дисертаційного дослідження іншого видатного науковця, викладача кафедри менеджменту, економіки та туризму Чорногор Наталії Олексіївни, що взагалі обурило науково-педагогічний склад академії. На даний час Чорногор Н.О. отримала 0,5 навантаження з яких 0 годин аудиторних, а лише курсові та практики. Виникає питання, що у педагогічному аспекті може дослідити, вдосконалити, науково обґрунтувати, довести, Чорногор Н.О., якщо вона ніколи не здійснювала педагогічної діяльності.

Попередній захист дисертації Чорногор Н.О. проходив так само, як й у Саркісової О.М., без оголошення дати та часу проведення, за мінімуму присутніх. Однак за протоколом проведення попереднього захисту кількість присутніх інша, хоча й не відповідає дійсності. Рецензентами роботи знову ж таки, як й у Саркісової О.М. були члени спеціалізовано ради та співробітники академії, стороннім особам експертну роботу не довірили.

До Плачинди Тетяни Степанівни, як до докторині педагогічних наук, протесорки, виникає одне питання, чи є поняття гидливості, хоч якесь, чи гроші понад усе? Це позорисько, коли безпосередньо голова вченої ради Плачинда Т.С. відома у наукових колах прихильністю до здобувачів, які б ніколи не захистились би у жодній спеціалізовані раді України, адже до захисту приймаються роботи, які мають академічний плагіат, зазначаються наукові здобутки здобувачів, яких взагалі ніколи не було, до захисту допускаються “науковці”, які не написали жодної наукової праці, статті або здійснили виступ хоча б на конференції. Ні для кого не є таємницею, що до ЛА НАУ їдуть захищатися навіть зі столиці, адже вартість захисту “під ключ”: дисертація, статті, оформлення, захист у Плачинди Т.С. є значно нижчою, у порівнянні із вартістю у Києві, Одесі, Львові. Крім того, кожен елемент дисертації, апробації, захисту у Плачинди Т.С. має вартість, навіть питання на захисті можна підготувати заздалегідь та оплатити їх. Особливо активізувались здобувачі у 2019-2020 році, адже вчена рада діє до 31 грудня 2020 року, а за новими вимогами до спеціалізованих вчених рад та здобувачів наукового ступеня з 2021 року процес реалізації академічного плагіату, інсинуації захисту стане майже неможливим.

Якщо вже особи, які ні на що не здатні можуть придбати ступінь кандидата наук, то можна констатувати, що українська педагогіка не лише  померла, а й ще смердить продуктами розкладення…просто позор… Захист дисертаційного дослідження Саркісової О.М. відбудеться „11” березня 2020 р. о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 23.144.02 Льотної академії Національного авіаційного університету не зважаючи на вищезазначені факти, запрошуємо усіх бажаючих, адже захист відкритий!!

На даний час є звернення зі скаргою від наукової спільности ЛА НАУ на протесорку Плачинду Т.С. та її здобувачів Саркісову О.М. та Чорногор Н.О. до Голові Національного агентства із забезпечення якості вищої  освіти Квінта Сергія Мироновича та Голови Комітету з питань діяльності та акредитації спеціалізованих вчених рад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Бутенко Андрія Петровича, однак…маємо припущення, що цей бруд оправдають та нададуть честі та хвали, як Плачинді Т.С. за якісних та перспективних кандидатів наук, так і здобувачам, кожній по науковому ступеню, диплом та державну доплату за кандидатство…сумно…

Коментар редакції.

Дивуватися нічому. Увесь цей ідіотизм може відбуватися лише за участі та сприяння двох «ректорів» глистознавця Ісаєнка і хабарника Неділька.

А загалом у НАУ віднедавна не авіація в пошані, а засилля педагогіки і державного управління. Ну і ще сільськогосподарського туризму в особі тупор…ого Кіріла Ніколаєва.

 


Коментарів 2 Додати коментар

  • Ну чого тут дивуватись!!! Істинно наразі ад пустий, бо всі чортяки повилазили з нього та залізли в нікчемні душонки виродків людського роду.

    Але і вони повернуться до своєї домівки-аду із новими здобутками виродженних, мертвих людских душ.

    Як казав наш славетний кобзар:”У кожного своя доля і свій шлях широкий…” У когось він до пекла.

  • Написано ебанутой неудовлетворённой бабой

Залишити коментар