Про роботу Комісії Міністерства освіти і науки України

2.1

Рейдерське захоплення Національного  авіаційного університету групою осіб, далеких від вищої школи, але дуже близьких до екс міністра Квіта, яке супроводжувалося численними  грубими порушеннями чинного законодавства, викликало  чималий  резонанс  в освітянському середовищі. Намагання «бородянського угрупування» приховати беззаконня, залучити до цього колишнього очільника галузі, не увінчалося успіхом. Тугий правовий вузол на шиї одного з провідних університетів держави затягнувся настільки міцно, що новий керівник Міносвіти не могла залишитися осторонь цієї проблеми.

Скарги десятків незаконно звільнених викладачів та співробітників спонукали до під писання наказу Міністра про створення комісії Міністерства  щодо  ситуації в  Національному авіаційному університеті.

Уже на першому засіданні комісії 12 травня 2016 року знайшли підтвердження кричущі порушення чинного законодавства нинішньою адміністрацією університету. Ці факти  лягли в основу висновків після перевірки НАУ Державною інспекцією навчальних закладів. Публікуємо та коментуємо найважливіші з цих висновків.

Національний  авіаційний університет перевірявся ДІНЗ з моменту її створення три рази, всі в позаплановому порядку:

  • – з 30 червня по 08 липня 2015 року відповідно до листа в.о. ректора Харченка В. П. ;
  • – з 23 по 27 червня 2014 року за зверненнями народних депутатів України Ар’єва В. І. та Бригинця О. М.;
  • – з 15 до 20 серпня 2013 р. за зверненням громадянина Італльянцева В. Д. від 12.08.2013.

Перевірки у 2014 та 2015 роках проводились за напрямами: виконання положень Конституції та законів України, інших нормативно правових актів з питань освіти; організація у навчальному закладі навчально виховної, навчально методичної і наукової роботи; ефективність використання  навчальним закладом педагогічного  та  науково педагогічного  потенціалу  і матеріальних ресурсів, забезпечення  розвитку та ефективність використання навчальним закладом матеріально технічної бази і об’єктів соціальної сфери, у частині порушених у відповідних зверненнях питань. Перевірка у 2013 році проводилась з питання щодо фальсифікації результатів конкурсу вступників на юридичний факультет Університету.

Порушень  чинного законодавства  про вищу освіту в ході перевірок не виявлено.

У 2014 році у ході перевірки інформація  щодо відчуження чи передачі в оренду, на думку заявників, великої кількості об’єктів нерухомого майна Університету  не підтвердилася,  про що комісії надано відповідні документи.

Зауваження стосувалися навчального процесу: не відповідали вимогам якісний та кількісний  склад двох кафедр,  у складі вченої ради були співробітники, які не працювали в Університеті на постійні основі; без проведення конкурсу приймались на роботу окремі науково-педагогічні працівники,  мала  місце  багатопредметність викладання  (понад п’ять дисциплін); невідповідність освіти окремих науково-педагогічних працівників дисциплінам викладання тощо.

Перевіркою Університету у 2015 році засвідчено, що зазначені вище недоліки на тих факультетах (інститутах),  що  перевірялись  у 2014 році за зверненнями  народних депутатів України, усунуто, проте аналогічні порушення і недоліки виявлені у 2015 році у роботі інших факультетів та інститутів  — Інституті економіки та менеджменту.

Станом на 08.06.2015 в Університеті діючим було Положення  про організацію навчального процесу,  затверджене ректором  10.09.1999 (за низкою  пунктів згадане положення  морально застаріле та не відповідало чинному законодавству).

Крім того, шляхом аналізу документів та матеріалів розглянуто Державною інспекцією навчальних закладів звернення першого заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, народного депутата України Співаковського О. В. від  18.04.2016 № 083/04 та колективне звернення науковців щодо, на їх думку, наявності у діяльності теперішнього керівництва НАУ порушень чинного законодавства.

За інформацією навчального закладу у період з 17.08.2015 до 01.04.2016 р. з Університету або з керівних посад звільнено понад 220 осіб, у тому числі  213 науково педагогічних  працівників.

11 осіб оскаржують  своє звільнення  у судовому порядку (Зарубінська  І. Б., Полухін  А .В., Люб% ченко І. Г., Хращевський Р. В., Луцький М. Г., Коза% чок Я. В., Борсук П. С., Пунда О. В., Пузік С.О., Смерічевський С. Ф., Панченко Є. А.).

Також з’ясовано, що окремі з них вже виграли суди, однак протягом серпня 2015 — квітня

2016 року було змінено штатний розпис та про ведено реорганізацію низки структурних підрозділів Університету, що  фактично  унеможливлює поновлення на роботі осіб, які оскаржують своє звільнення  у зв’язку з відсутністю посад, з яких вони були звільнені.

Пунктами 5.3.2 та 5.3.3 діючого Статуту Університету, погодженого  конференцією  трудового колективу 17.12.2014 протокол № 2 та затвердженого наказом МОН від 27.03.2015 № 361, перед бачено, що посади проректорів (у тому числі першого проректора) мають право обіймати особи, які мають  вчене звання, науковий  ступінь  та стаж науково-педагогічної роботи  (5 років), за винятком проректорів, які виконують  адміністративно господарські функції.

Встановлено, що з п’яти проректорів Університету відповідає вимогам  Статуту Університету лише один — проректор з навчальної та методичної роботи Іванова Т.М., яка має вчене звання, науковий ступінь та відповідний стаж науково-педагогічної роботи.

У  порушення  власного  Статуту станом на 22.04.2016 р, дійсно, не мають вченого звання та наукового ступеня та стажу науково-педагогічної роботи перший проректор з адміністрування Майснер А.В., проректор з розвитку та міжнародних зв’язків Авдєєв А.М.

Призначення  їх на  посади  було прикрите ще однією «фальшивкою» — висновком  науково правової  експертизи,  здійсненої  радою науково правових  експертиз  при  Інституті держави і права  ім. В. М.  Корецького  НАН України (лист від 24.12.2015 №  126/132 е), у якому зазначено, що положення пунктів 5.3.2 та 5.3.3 Статуту Університету стосовно обов’язкової наявності вченого звання, наукового  ступеня  та  стажу  науково педагогічної роботи для зазначених посадових осіб не повинні застосовуватись, враховуючи, що відповідно до посадової інструкції до трудової функції  працівників  не  включено  будь яких обов’язків  науково педагогічного,  педагогічного та наукового змісту.

Слід врахувати, що «висновок» був наданий у приватному порядку через особисті зв’язки адвоката рейдерів І. Липового, т.зв. експертиза проводилася за пів робочого дня (!).

При цьому, аналіз Статуту показав, що всі визначені  пунктом  1.4 основні  напрями діяльності Університету стосуються  провадження освітньої діяльності. Крім того, встановлено, що на засіданнях вченої ради Університету перший про ректор з адміністрування Майснер  А. В. бере участь в  обговоренні  питань  організації  навчального процесу (зокрема, протокол вченої ради від 23.03.2016 № 2, питання «Про стратегію розвитку навчального процесу Національного  авіаційного  університету»; протокол  від 24.12.2015 №  13 — заступник  голови  вченої ради, був головуючим за посадою до моменту набуття повноважень новообраним головою вченої ради).

Стосовно  інших проректорів висновків науково правової експертизи  не представлено, однак, проректор  з  соціальної  роботи Калита Т.  В., проректор  з корпоративного  управління  Шульга В. П. не мають вченого звання і стаж науково% педагогічної роботи мають менше п’яти років.

Перевіркою встановлено також, що рейдери не спромоглися  до сьогодні усунути виявлені недоліки, а саме: до сьогодні не прийняте «Положення про організацію освітнього процесу Національного авіаційного університету» та інші регламентуючі освітній процес документи.

Таким чином, діяльність рейдерів призвела до того, що університет на сьогодні не має права провадити навчальну діяльність і перебуває поза межами чинного законодавства про вищу школу.

Стосовно складу та роботи вченої ради Університету встановлено, що діючий на момент  перевірки  ДІНЗ  у червні  2015 року склад вченої ради Університету затверджений у квітні  2015 року  (наказ  від 25.04.2015 № 108/од).

З’ясовано,  що пунктом 5.4.1 Статуту Університету передбачено, що вчена рада утворюється строком на п’ять років,  склад  якої затверджується наказом ректора протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради. Іншої процедури припинення повноважень вченої ради Університету  Статутом не передбачено, що не суперечить вимогам Закону України «Про вищу освіту».

Таким чином, наказ в.о. ректора Хращевського Р. В. і посилання  на «виявлені істотні  та грубі порушення  вимог чинного  законодавства   щодо обрання виборних представників до складу вченої ради Університету,  безпідставні,  та конкретні документи, в яких конкретизується зміст зазначених порушень, у наказі відсутні.

Новий склад вченої ради на підставі рішення   конференції трудового колективу від

21.12.2015 р. затверджений наказом в. о. ректора Харченка В. П. у кількості 87 осіб (наказ від 22.12.2015 №  358/од).  До складу вченої ради Університету, на момент її затвердження, дійсно, не  входили виборні представники   з числа студентів. Це  підтверджує,  зокрема, пункт 2 згаданого наказу, яким вченому секретарю Університету доручено вирішити питання щодо включення  до її складу  виборних  представників з числа студентів,  аспірантів і докторантів  після їх  обрання  у відповідності  до чинного законодавства.

На засіданні вченої ради від 23.03.2016 протокол № 2 питання щодо відсутності у складі вченої ради виборних представників від аспірантів,  докторантів  та  студентів обговорювалось у черговий раз і у черговий раз засвідчено, що станом на 23.03.2016 у складі вченої ради Університету студенти відсутні,  на  сьогодні ситуація не розв’язана.

З  огляду на викладене,  нині склад вченої ради не  відповідає   вимогам  Закону України «Про вищу освіту» та власного Статуту Університету, застосований   порядок  припинення дії попереднього складу вченої ради Університету не передбачено   цими  нормативними  документами.

Одночасно проаналізовано стан усунення порушень і недоліків, виявлених у ході перевірки Університету у червні липні 2015 р. за зверненням в.о. ректора Харченка В. П. Встановлено, що проведено підготовчу роботу щодо усунення недоліків та порушень, зокрема, стосовно організації та проведення приймальної кампанії, забезпечення видачі дипломів європейського зразка випускникам Університету, термінів підготовки за освітнім ступенем «магістр», організації освітнього процесу тощо (лист від 26.04.2016 №  06 42/1023).  Однак,  переважна  більшість здійснених заходів можуть знайти своє практичне втілення лише з 2016/2017 н. р.у зв’язку з тим, що  більшість  основних  регламентуючих  документів  розроблено  та  затверджено  у  березні квітні 2016 року.

Таким чином, після перевірки ДІНЗ Національного авіаційного університету, можна зробити такі висновки:

  • — визнано незаконним розпуск вченої ради університету, склад  якої  був затверджений  у квітні 2015 року;
  • — вчена рада, затверджена наказом в.о. ректора В. Харченка, є нелегітимною, оскільки не було підстав для розпуску попередньої та грубо порушено чинне законодавство в частині при сутності у складі вченої ради представників з числа студентів;
  • — проректори університету (окрім Т. Іванової) призначені з грубим порушенням Статуту НАУ, який і до сьогодні чинний, оскільки затверджений в установленому законодавством порядку;
  • — спроби прийняти «новий» Статут університету на засіданні нелегітимної вченої ради 25 травня 2016 року заздалегідь є незаконними.

Шановні колеги!

На сьогодні ми маємо  повне право  констатувати,   що ДІНЗ як уповноважений МОНУ  орган аргументовано  поставила під сумнів легітимність існуючої на сьогодні адміністрації Національного авіаційного університету.

Водночас зазначаємо, що екс міністр С.Квіт, прикриваючи рейдерське захоплення університету групою наближених до нього осіб, грубо порушував чинне законодавство.  Встановлені факти порушень підлягають ретельному вивченню Національним антикорупційним бюро України.

Наступні  засідання  комісії, безумовно,   принесуть  ще  немало неприємних для рейдерів висновків

Газета reider-nau

 


Залишити коментар