Проект Закону України “Про освіту” – “Чим більше я розмірковую над змістом цього законопроекту, тим більше переконуюсь у вірності своїх дій!” – О.Співаковський

Кві.5.2016. / 1 коментар

Дорогі друзі!

Вчора за реєстраційним номером 3491-д було зареєстровано підготовлений до повторного першого читання проект Закону України “Про освіту”.

Нагадаю, що цей законопроект було презентовано на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти 30 березня 2016 року, причому я був єдиний з п’яти присутніх членів Комітету, який пропонував додатково його доопрацювати, а не виносити поспіхом на засідання Верховної Ради України. Всі інші пропонували прийняти його за основу…

Проте, чим більше я розмірковую над змістом цього законопроекту, тим більше переконуюсь у вірності своїх дій!

Тому я хочу поділитись з вами своїми думками як щодо своєї подальшої позиції відносно цього проекту закону, так і формування пропозицій фракції БПП щодо подальшої долі цього закону.

Хочу розпочати з найболючішого – з професійно-технічної освіти. Всі ми пам’ятаємо збурення працівників професійно-технічних навчальних закладів, виступи яких відбулись у січні цього року і перед Міносвіти, і перед Верховною Радою України під єдиним гаслом – “Зберегти професійно-технічну освіту!”.

Що ж виступило причиною цього, і як новий проект Закону “Про освіту” вирішує наболілі проблеми?
На початку зробимо короткий екскурс в історію.

У 2015 році Законом України “Про Державний бюджет на 2015 рік” було передбачено субвенцію на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам у розмірі понад 6 млрд. грн. Відповідні норми щодо визначення такої субвенції містились і в Бюджетному кодексі України.
Проте законами “Про Державний бюджет України на 2016 рік та “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України” № 911 від 24.12.2015 року фінансування закладів професійно-технічної освіти перекладено з Державного бюджету на відповідні місцеві бюджети, а також з Бюджетного кодексу України вилучені положення щодо субвенції на підготовку робітничих кадрів.

Крім того, Законом України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” передбачено передачу з державної власності у комунальну власність майна професійно-технічних навчальних закладів.

Прийняття цих законів зумовило настання справжнього колапсу системи професійно-технічної освіти. Так, органи місцевого самоврядування та регіональні органи виконавчої влади почали приймати тимчасові рішення щодо часткового фінансового забезпечення професійно-технічних навчальних закладів лише на певний період, а ряд органів місцевого самоврядування взагалі відмовився це робити. За даними Міністерства освіти і науки України на 17 березня 2016 року у 383 ПТНЗ передбачено фінансування з бюджетів міст обласного значення від 1 до 12 місяців (на 1 місяць – 14 навчальних закладів, на 2 місяці – 23, на 3 місяці – 122, на 6 місяців – 36, на 1 рік – 188). На цей же час не було передбачено фінансування для 29 навчальних закладів у 17 містах 8 областей (Волинська – 5 закладів, Закарпатська – 3 заклади, Луганська – 3 заклади, Львівська – 2 заклади, Рівненська – 1 заклад, Одеська – 4 заклади, Харківська 10 закладів, Черкаська – 1 заклад).

За інформацією Міністерства фінансів України, потреба у фінансуванні професійно-технічних та інших навчальних закладів складає близько 5,8 млрд гривень, однак Законом України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” видатки на фінансування професійно-технічних навчальних закладів не передбачено, а місцевими бюджетами на ці цілі передбачено лише 4 млрд. грн.

Постановою Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2016 р. № 41 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року № 727” передбачено розподіл стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на 2016 рік обласним бюджетам в обсязі 500 млн.грн. Проте ці кошти лише тимчасово вирішують проблеми фінансування професійно-технічної освіти, тому що в подальшому підґрунтя для покращення ситуації немає. Представники місцевих рад зазначають, що навіть затверджені видатки не забезпечені належними надходженнями до бюджетів.

В результаті таких непродуманих та непрофесійних дій владних структур на всіх рівнях в системі професійно-технічної освіти розпочалися негативні тенденції та руйнівні процеси, спричинені перш за все прийнятим новим бюджетним законодавством, відсутністю належного фінансового забезпечення, у тому числі на виплату заробітної плати та стипендій, оплату енергоносіїв та придбання продуктів харчування для учнів-сиріт. Розпочалися руйнівні процеси в управлінській вертикалі професійно-технічної освіти, в системі її методичного забезпечення, у вирішенні питань ліцензування, формування державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників, організації прийому випускників шкіл на навчання до ПТНЗ, реальними стали загрози закриття професійно-технічних навчальних закладів та відчуження їх приміщень під час оптимізації мережі навчальних закладів системи професійно-технічної освіти.

З метою часткового врегулювання умов фінансування підготовки робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах групою народних депутатів України, до складу якої входив і я, підготовлено проекти Законів України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо фінансування професійно-технічної освіти» та “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” щодо фінансування професійно-технічної освіти”.

Ці законопроекти було прийняті Верховною Радою України 4 лютого 2016 року та 5.02.2016 року направлені на підпис Президенту України.

На жаль, 18 березня 2016 року ці законопроекти було повернено з вето Президента .

Ось тут, я думаю, якраз і є всі можливості один раз і назавжди врегулювати існуючі проблеми та повернути фінансування професійно-технічної освіти з державного бюджету України шляхом передбачення відповідних норм у новому законі України “Про освіту”.

Але що ми маємо?

Статтею 4 законопроекту передбачено, що “Право на безоплатну освіту забезпечується для позашкільної, професійної та вищої освіти – за рахунок фінансування закладів освіти з державного та/або місцевих бюджетів у порядку, встановленому законодавством.”

Статтею 78 проекту Закону визначено, що фінансування професійної освіти здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі шляхом надання субвенції на підтримку здобуття професійної освіти, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством. Витрати, що покриваються за рахунок субвенції на підтримку здобуття професійної освіти, визначаються спеціальним законом.

Порядок розподілу субвенції на підтримку здобуття професійної освіти між місцевими бюджетами визначається згідно з формулою, в основі якої лежить кількість здобувачів освіти з урахуванням рівня освіти, професійного профілю, наявності осіб з особливими освітніми потребами та інших факторів.

Базова професійна освіта фінансується з обласних бюджетів, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України.

Вища професійна освіта фінансується з державного та обласних бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Здобуття загальної середньої освіти у закладах професійної освіти забезпечується за рахунок субвенції на здобуття повної загальної середньої освіти з державного бюджету.

Тобто фактично консервується існуючий стан речей з невеликими доповненнями – передбачено, що базова професійна освіта фінансуватиметься з обласних бюджетів, причому визначення реальних можливостей цих бюджетів забезпечити необхідне фінансування такої освіти розробниками законопроекту не здійснювалось.
Крім того, нормами законопроекту не передбачено внесення відповідних змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження субвенції на підтримку здобуття професійної освіти, а також внесення відповідних змін до Закону України “Про Державний бюджет на 2016 рік” щодо збільшення обсягу субвенції на здобуття повної загальної середньої освіти з державного бюджету для фінансування базових професійних навчальних закладів.

При цьому спостерігається досить довільне трактування норм Конституції України та інших законів (в тому числі і Бюджетного кодексу) якими передбачено існування саме професійно-технічної, але аж ніяк не професійної освіти. Про можливість виникнення значних проблем, пов’язаних з виникненням вищезазначеного конфлікту норм законодавчих актів розробниками законопроекту не зазначається.

Нагадаю, що у випадку його прийняття, цей Закон набере чинності з 1 вересня 2016 року, що призведе, як зазначалось раніше, до консервації існуючого стану речей щодо фінансування професійно – технічної освіти, та, як наслідок – її фактичної руйнації.

Але я з цим погодитись не можу. І тому, вважаючи, що всі існуючі питання, в тому числі і щодо фінансування професійно – технічної освіти мають бути розглянуті в цьому законопроекті, я пропонував не поспішати з його прийняттям, а ретельно доопрацювати і винести в зал Верховної Ради України комплексний і збалансований закон.

Далі буде…

Дорогі друзі!

Вчора за реєстраційним номером 3491-д було зареєстровано підготовлений до повторного першого читання прое…

Опубликовано Александром Спиваковским5 апреля 2016 г.

Джерело: facebook.com


Коментар 1 Додати коментар

Залишити коментар