Пропозиції щодо Першочергового плану дій Міністерства освіти і науки України на перші 100 днів:

Кві.18.2016. / 1 коментар

Пропозиції щодо Першочергового плану дій Міністерства освіти і науки України на перші 100 днів:

1. Забезпечення своєчасного виготовлення, доставка та вручення шкільних атестатів (не пізніше 31 травня 2016 року).

2.Забезпечення якісної організації та проведення вступної кампанії 2016 року.

3.Забезпечення своєчасного проведення тендеру, друку до доставки шкільних підручників напередодні 2016/2017 навчального року (не пізніше 24 серпня 2016 року).

4.Підготовка та прийняття необхідних урядових рішень (можливо, законодавчих) щодо забезпечення повноцінної діяльності системи професійно-навчальних технічних закладів України за результатами детального аналізу за участю представників органів місцевого самоврядування та ПТУ (червень-липень 2016 року).

5.Підготовка та прийняття необхідних урядових рішень щодо забезпечення початку повноцінної роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (травень-червень 2016 року).

6.Підготовка та прийняття необхідних урядових рішень щодо підтримки переміщених вузів Донбасу та студентів – переселенців (пільгові освітні кредити, безкоштовне проживання у гуртожитках тощо).

7.Розробка та прийняття необхідних рішень на рівні Міністерства освіти і науки України щодо вчасної видачі студентських квитків студентам 1 курсу вищих навчальних закладів України.

8.Розробка та ініціювання внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» за результатами виявлених проблемних питань його реалізації у вищих навчальних закладів.

9.Розробка та прийняття необхідних урядових рішень і наказів Міністерства задля практичної реалізації норм нової редакції Закону України «Про вищу освіту».

10.Розробка та прийняття необхідних урядових рішень і наказів Міністерства щодо забезпечення реальної боротьби з плагіатом.

11.Розробка та ініціювання змін до законодавства у частині надання можливості проходження атестації студентам, які проживають на території проведення антитерористичної операції в українських вищих навчальних закладах.

12. Підготовка детального фінансово-економічного обґрунтування та розрахунку практичної реалізації норм нової редакції законопроекту про освіту.

13.Створення нової (або поновлення діяльності вже створеної) робочої групи з питань вдосконалення системи стипендіального забезпечення з метою забезпечення максимальної прозорості при підготовці та прийнятті рішення, яке стосується сотень тисяч студентів.

14.Провести аналіз судових процесів, які відбуваються у вищих навчальних закладах (НАУ, ХНУРЕ) та прийняти відповідні управлінські рішення задля нормалізації роботи вищих навчальних закладів.

Які ще будуть пропозиції?)

facebook


Коментар 1 Додати коментар

Залишити коментар