Рейдер-барига Бадрудінов знайшов майбутнього «стрілочника»

Лізти в очевидну пастку жодна розумна людина  не буде. Це факт, проте, якщо поруч «досвідчені» керівники, можна потрапити в халепу і навіть не зрозуміти що сталося!

рейдери підставляють

 

Мова йде про секретарку Бадрудінова – Вікторію Островську, Голову тедерного комітету НАУ! Тобто вона не зовсім секретарка. Офіційно вона працює у гуманітарному відділі, там отримує заробітну плату з максимальними надбавками. Але це все ширма, про людське око. Насправді вона обслуговує Бадрудінова, який і надалі незаконно займає кабінет в першому корпусі, і якого обслуговують особи, які отримують заробітну плату за інші функціональні обов’язки.

З одного боку можно привітати молоду дівчинку з підвищенням, а з іншого – попередити, що її тупо можуть підставити рейдери. Відповідати за порушення закону буде вона, а не Бадрудінов, який взагалі жодного стосунку до університету не має.

Їй, бідолажці, мабуть, поки не відомо, що: «Керівництво роботою комітету з конкурсних торгів  здійснює його  голова.  Голова  комітету  з  конкурсних  торгів організовує роботу комітету і несе персональну відповідальність  за  виконання покладених на комітет функцій.

Висловлюємо впевненість в тому, що Вікторія Островська з легкістю опанує цю Громадську роботу. У неї є і відповідний «фах», і «багатий досвід» роботи.

І Вікторія не злякається Відповідальності…

 ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ

У ході організації і проведення закупівлі учасниками процедури закупівлі створюється безліч документів. Ці документи можна класифікувати таким чином:

  • основна і допоміжна документація; 
  • зовнішня і внутрішня документація. 

Основна документація – це документи, що визначають порядок проведення тендеру і обов’язки для замовника і учасників. До основної документації відноситься, перш за все, тендерна документація, її роз’яснення і зміни до неї; тендерні пропозиції, включаючи зміни і альтернативу, а також протоколи засідання тендерного комітету.

Допоміжна документація – це всілякі документи, що створюються замовником і постачальниками-учасниками торгів, які регулюють окремі етапи закупівлі та присвячені окремим питанням процедури закупівлі. До допоміжної документації відносяться: накази і регламенти проведення тендеру, протоколи засідань тендерного комітету, запити постачальників-учасників про роз’яснення тендерної документації, безліч інших документів.

Зовнішня документація – це документи, якими офіційно обмінюються замовник і постачальник-учасник тендеру. Це: оголошення про проведення процедури закупівлі, тендерна документація, запити щодо роз’яснення тендерної документації і відповіді на них, сповіщення про зміну тендерної документації, тендерна пропозиція і інші документи.

Внутрішня документація – це документи, які обертаються тільки серед фахівців замовника або постачальника – учасника торгів. Замовник і постачальники не обмінюються внутрішніми документами. З боку замовника це: накази, регламенти, наказ щодо складу тендерного комітету та/або робочої групи; протоколи, журнали реєстрації і тому подібне. З боку постачальника це: кошториси витрат, економічні обґрунтування ціни тендерної пропозиції і інші документи.

Форма документів.
Всі документи оформляються у письмовій формі. Обмін інформацією в усній формі украй не рекомендується.
Законодавством встановлено деякі вимоги до форми обміну інформацією. Фактично, від замовника вимагається обмін інформацією здійснювати тільки у письмовій формі, за допомогою пошти або кур’єрського зв’язку. У ряді випадків для прискорення обміну інформацією допускається використання засобів зв’язку факсиміле або електронної пошти, при цьому обов’язково потрібно письмове підтвердження отримання повідомлення засобами пошти або кур’єрського зв’язку.

Необхідність створення документів.
Законодавством визначено обов’язок замовника створювати ряд документів. При цьому встановлюються мінімальні вимоги до змісту документів. Ці вимоги зведені в наступній таблиці.

Документ Нормативний акт, яким передбачено створення Документу Зміст документу
Наказ про створення тендерного комітету (затвердження положення про тендерний комітет) Ч.1, ч.2 Ст.12 Закону – Затвердження персонального складу тендерного комітету (надалі – ТК);
– відомості про призначеня голови ТК та надання йому повноважень на підписання договорів про закупівлю;
– затвердження положення про ТК;
Положення про тендерний комітет Ч.2, ч.3, ч.4, ч.5 Ст.12 Закону – порядок формування та організації роботи ТК;
– чисельність та склад ТК, вимоги до членів ТК;
– порядок голосування та прийняття рішень ТК.
Протокол засідання тендерного комітету Ч.6 Ст.12 Закону – дата складення та номер протоколу;
– перелік присутніх членів ТК із зазначенням П.І.П.;
– порядок денний;
– короткий зміст питань, що обговорюються;
– результати голосування;
– резолюція щодо кожного питання порядку деного;
– підписи голови та секретаря ТК.
Довідка про проходженя членами тендерного комітету навчання чи підвищення кваліфікації Ч.7 ст.12 Закону – дата складення та вихідний номер;
– інформація про проходження членами ТК навчання чи підвищення кваліфікації за відповідний період;
– ксерокопії отриманих свідоцтв затввердженого зразка про проходження навчання або підвищення кваліфікації.
Річний план державних закупівель Розпорядження Антимонопольного комітету України від 20.06.2006 N 218-р – найменування розпорядника державних коштів;
– загальне найменування предмета закупівлі;
– джерело фінансування;
– очікувана процедура закупівлі;
– очікуваний строк початку процедури закупівель;
– підпис голови тендерного комітету.
Оголошення про здійснення попередньої кваліфікації учасників при проведені торгів з обмеженою участю Ч.3 Ст.18-1 Закону
Розпорядження Антимонопольного комітету України від 20.06.2006 N 217-р
– найменування та юридична адреса замовника;
– вид, кількість та місце поставки товарів, вид та місце виконання робіт або вид та місце надання послуг;
– строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;
– способи та місце отримання кваліфікаційної документації та розмір плати за неї (якщо таку плату встановлено);
– місце та строк подання кваліфікаційних пропозицій;
– місце та дата розкриття кваліфікаційних пропозицій;
– адреси обраних замовником інформаційних систем у мережі Інтернет та кодів, присвоєних інформаційними системами у мережі Інтернет;
– реєстраційний рахунок, який відкритий в органах державного казначейства України (для підприємств – найменування, МФО обслуговуючого банку та повний перелік відкритих поточних рахунків)
Кваліфікаційна документація Ч.4 Ст.18-1 Закону – інструкції щодо підготовки та подання кваліфікаційної пропзиції;
– кваліфікаційні вимоги;
– стислий виклад критеріїв та процедури оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам;
– інформацію про документи, необхідні учаснику для для підтвердження відповідності встановленим кваліфікаційним вимогам;
– інформацію про необхідні технічні та якісні характеристики предмету закупівлі:
– відповідну технічну специфікацію;
– плани, креслення, малюнки;
– кількість товару;
– місце, де мають бути виконані роботи або надані послуги;
– додаткові послуги;
– строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;
– опис окремої частини або частини предмету закупівлі (лота), щодо яких можуть бути подані тендерні пропозиції;
– зазначення мови (мов), якою (якими) мають бути складені кваліфікаційні пропозиції;
– зазначення способу, місця та кінцевого строку подання кваліфікаційних пропозицій;
– виклад процедури надання рз’яснень щодо кваліфікаційної документації, а також повідомлення про намір замовника провести збори учасників;
– зазначення місця, дати та часу розкриття кваліфікаційних пропозицій;
– зазначення П.І.П., посади та адреси однієї чи кількох посадових осіб, уповноважених здійсенювати зв’язок з учасниками;
– іншу інформацію.
Технічна специфікація Ч.5, ч.6 ст.18-1 Закону Ч.2 ст.21 Закону – детальний опис товарів, робіт і послуг з викладенням їх технічних та якісних характеристик;
– вимоги щодо технічних характеритик функціонування предмета закупівлі;
– посилання на стандартні характеритики, вимоги, умовні позначення та термінологію товарів, робіт чи послуг, що закуповуються, з використанням існуючих міжнародних або національних стандартів, норм та правил.
Оголошення про проведення відкритих торгів із зменшенням ціни, двоступеневих торгів, редукціону та запрошені до участі у процедурі торгів з обмеженою участю Ч.1 ст.19 Закону – найменування та юридична адреса замовника;
– вид, кількість та місце поставки товарів, вид та місце виконання робіт або вид та місце надання послуг;
– строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;
– кваліфікаційні вимоги, яким повинні відповідати учасники;
– способи та місце отримання тендерної документації та розмір плати за неї (якщо таку плату встановлено);
– місце та строк подання тендерних пропозицій;
– місце та дата розкриття тендерних пропозицій;
– умови надання тендерного забезпечення;
– способи зв’язку для отримання додаткової інформації;
– адреси обраних замовником інформаційних систем у мережі Інтернет та кодів, присвоєних інформаційними системами у мережі Інтернет (у разі здійсненя процедури відкритих торгів із зменшенням ціни, двоступеневих торгів, редук ціну);
– реєстраційний рахунок, який відкритий в органах державного казначейства України (для підприємств – найменування, МФО обслуговуючого банку та повний перелік відкритих поточних рахунків).
Розпорядження Антимонопольного комітету України від 20.06.2006 N 217-р – джерело фінансування закупівлі;
– розмір бюджетного призначення згідно з кошторисом або очікувана вартість закупівлі;
– повне найменування замовника торгів;
– ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;
– місцезнаходження замовника торгів;
– відповідальний за проведення торгів (прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та факсу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, E-mail за наявності).
– реєстраційний рахунок, який відкритий в органах Державного казначейства (для підприємств – найменування, МФО обслуговуючого банку та повний перелік відкритих поточних рахунків);
– предмет закупівлі;
– кількість (у разі закупівлі товару);
– місце і строк (поставки, виконання робіт або надання послуг);
– процедура закупівлі;
– місце та спосіб отримання тендерної документації;
– розмір плати за тендерну документацію (якщо таку плату встановлено замовником);
– розмір, спосіб (форма) надання тендерного забезпечення;
– місце, спосіб, кінцевий строк подання тендерних пропозицій;
– дата та місце розкриття тендерних пропозицій;
– адреса обраної замовником інформаційної системи у мережі Інтернет та код, присвоєний інформаційною системою в мережі Інтернет;
– посада, прізвище та ім’я особи, що підписує оголошення.
Запит цінових пропозицій (котирувань) Ч.3 ст.32 Закону – найменування та юридична адреса замовника;
– вид, кількість та місце поставки товарів, вид та місце виконання робіт або вид та місце надання послуг;
– строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;
– місце та строк подання цінових пропозицій;
– місце та дата розкриття цінових пропозицій;
– істотні умови договору;
– строк дії цінової пропозиції;
– способи зв’язку для отримання додаткової інформації;
– адреси обраних замовником інформаційних систем у мережі Інтернет та кодів, присвоєних інформаційними системами у мережі Інтернет;
– повідомлення про те, чи включається в ціну витрати на транспортування, страхування, сплату мита, податків та інших зборів і обов’язкових платежів;
– реєстраційний рахунок, який відкритий в органах державного казначейства України (для підприємств – найменування, МФО обслуговуючого банку та повний перелік відкритих поточних рахунків).
Тендерна Документація Ч.1 ст.21 Закону – інструкцію щодо підготовки тендерних пропозицій;
– перелік критеріїв, які висуваються тендерним комітетом з метою оцінки відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам;
– інформацію про необхідність документального підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам;
– інформацію про характер і необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі:
– відповідну технічну специфікацію, плани, креслення, малюнки, підготовлені відповідно до частин другої та третьої цієї статті;
– кількість товару;
– місце, де мають бути виконані роботи чи надані послуги;
– додаткові послуги, які мають бути надані;
– строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;
– перелік критеріїв та методику їх оцінки для визначення найкращої тендерної пропозиції;
– зазначення основних умов, які обов’язково будуть включені до договору про закупівлю;
– опис окремої частини або частин предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані тендерні пропозиції у разі, якщо учасникам дозволяється подати тендерні пропозиції тільки стосовно частини товарів, робіт чи послуг, що закуповуються;
– спосіб оцінки і порівняння альтернативних тендерних пропозицій;
– методику розрахунку ціни тендерної пропозиції із зазначенням того, чи повинна вона включати інші елементи, крім вартості самих товарів, робіт чи послуг, наприклад, витрати на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, податків тощо;
– інформацію про валюту (валюти), у якій (яких) має бути розрахована і зазначена ціна тендерної пропозиції;
– зазначення мови (мов), якою (якими) мають бути складені тендерні пропозиції;
– вимоги замовника щодо надання тендерного забезпечення та забезпечення виконання договору про закупівлю;
– умови повернення чи неповернення тендерного забезпечення;
– зазначення способу, місця та кінцевого строку подання тендерних пропозицій;
– виклад процедури надання роз’яснень щодо тендерної документації, а також повідомлення про намір замовника провести збори учасників;
– зазначення строку, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними;
– зазначення місця, дати та часу розкриття тендерних пропозицій;
– зазначення прізвища, посади та адреси однієї чи кількох посадових осіб або інших працівників замовника, повноважених здійснювати зв’язок із учасниками;
– інформацію про додаткові умови, необхідні для акцепту тендерної пропозиції;
– іншу інформацію, яку замовник вважає за необхідне включити до тендерної документації;
– шкалу розрахунку кроку торгів чи редукціону.
Протокол розкриття тендерних пропозицій Ч.3 ст.26 Закону Розпорядження Антимонопольного комітету України від 20.06.2006 N 216-р – присутні від учасників процедури закупівлі;
– найменування, місцезнаходження замовника торгів;
– відповідальний за проведення торгів;
– інформація про предмет закупівлі;
– дата, час та місце розкриття тендерних пропозицій;
– перелік тендерних пропозицій, запропонованих учасниками, із вказаням номеру та дати реєстрації тендерної пропозиції замовником;
– найменування, місцезнаходження та телефон учасника;
– інформація про наявність та правильність оформлення всіх необхідних документів, передбачених тендерною документацією;
– ціна пропозиції (лотів) предмета закупівлі;
– кінцева ціна, запропонована учасником;
– інша інформація;
– зауваження учасників процедури закупівлі (у разі наявності);
– присутні від замовника (члени тендерного комітету);
– підпис голови тендерного комітету.
Протокол оцінки тендерних пропозицій Ч.3 ст.26 Закону Розпорядження Антимонопольного комітету України 20.06.2006 N 219-р Протокол оцінки складається замовником у довільній формі, але обов’язково має містити опис критеріїв оцінки, їх вагу та опис методики оцінки тендерних пропозицій. У разі суттєвих розбіжностей між найменшою ціною та ціною обраної тендерної пропозиції органи Державного казначейства та інші фінансові установи, які здійснюють оплату договорів на закупівлю, можуть вимагати від замовника надання протоколу оцінки.
Протокол відхиленя тендерних пропозицій Ч.3 ст.26, ст.27 Закону – інформація щодо правильності оформлення тендерних пропозицій учасників;
– ступінь відповідності кваліфікаційним вимогам та умовам тендерної (кваліфікаційної) документації або вимогам замовника, зазначеним у запиті цінових пропозицій;
– підстави відхилення тендерних пропозицій.
Оголошення про результати проведеної процедури закупівлі Ч.2 ст.29-1 Закону – найменування та юридична адреса замовника;
– вид, кількість та місце поставки товарів, вид та місце виконання робіт або вид та місце надання послуг;
– дата опублікування оголошення про заплановану закупівлю (оголошення про попередню кваліфікацію) у спеціалізованих друкованих засобах масової інформації та в інформаційному бюлетені, що видає ТПУ, а у передбачених ч.3 ст.8 Закону випадках – у міжнародному бюлетені ТПУ, інших відповідних міжнародних виданнях;
– адреси обраних замовником інформаційних систем у мережі Інтернет та кодів, присвоєних інформаційними системами у мережі Інтернет;
– кількість учасників, що отримали тендерну документацію, та кількість учасників, що подали тендерні (кваліфікаційні) пропозиції;
– дата акцепту тендерної пропозиції, що визнана найкращою;
– дата укладення договору про закупівлю;
– дата та причини відміни торгівчи рішення про визнання їх такими, що не відбулися;
– вартість договору про закупівлі;
– повна назва переможця торгів.
Розпорядження Антимонопольного комітету України 20.06.2006 N 217-р – джерело фінансування закупівлі;
– розмір бюджетного призначення згідно з кошторисом або очікувана вартість закупівлі;
– повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код замовник торгів;
– відповідальний за проведення торгів (прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та факсу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, E-mail за наявністю);
– інформація про предмет закупівлі,кількість (у разі закупівлі товару);
– місце і строк (поставки, виконання робіт або надання послуг);
– назва процедури закупівлі;
– кількість учасників, що отримали тендерну документацію;
– кількість учасників, що подали тендерні (кваліфікаційні) пропозиції;
– назва, дата і номер спеціалізованого друкованого засобу масової інформації, у якому було опубліковано оголошення про торги, номер оголошення;
– дата і номер інформаційного бюлетеня Тендерної палати України, у якому було опубліковано оголошення про торги, номер оголошення;
– адреса обраної замовником інформаційної системи в мережі Інтернет та коди розміщення інформації, присвоєні інформаційною системою в мережі Інтернет;
– дата акцепту тендерної пропозиції, що визначена найкращою;
– дата укладення договору про закупівлю;
– вартість договору про закупівлю (з урахуванням ПДВ);
– повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код переможця торгів;
– посада, прізвище та ім’я особи, що підписує оголошення
Звіт про результати здійснення процедури закупівлі Ст.17 Закону – стислий опис предмета закупівлі;
– найменування та адреси учасників, що подали тендерні пропозиції, кваліфікаційні пропозиції, найменування та адреса учасника, з яким укладено договір про закупівлю, а також ціна цього договору;
– ціна і стислий опис інших основних умов кожної тендерної пропозиції та договору про закупівлю, а також додаткові умови, запропоновані учасниками;
– стислий виклад критеріїв порівняння та оцінки тендерних пропозицій і визначення переможця процедури закупівлі;
– у разі відхилення окремих або всіх тендерних пропозицій обгрунтування підстав відхилення;
– дата опублікування оголошення про заплановану закупівлю (оголошення про проведення попередньої кваліфікації учасників, оголошення щодо цінових пропозицій (котирувань) відповідно до статті 8 цього Закону та оголошення (повідомлення) про результати проведення торгів відповідно до статті 29-1 цього Закону чи дата відправлення запрошення до участі в процедурах торгів з обмеженою участю, закупівлі в одного учасника та дата повідомлення учасників про результати проведеної процедури;
– виклад причин і обставин, якими керувався замовник торгів під час обрання іншої процедури закупівлі, ніж процедура відкритих торгів із зменшенням ціни, з обгрунтуванням її вибору;
– стислий виклад будь-яких запитів щодо роз’яснення кваліфікаційної або тендерної документації, відповідей на них, а також будь-яких змін цієї документації;
– у разі якщо в результаті торгів не було укладено договір про закупівлю, – виклад підстав такого рішення;
– у разі відхилення тендерної пропозиції відповідно до положень цього Закону – виклад підстав для відхилення;
– відомості про кваліфікацію учасників, що подали тендерні пропозиції; заявки на участь у попередній кваліфікації учасників або запис про відсутність таких заявок;
– підстави застосуванняпопередньої кваліфікації учасників;
– подані оскарження, позови та результати їх розгляду;
– зупинення процедури закупівлі;
– склад тендерного комітету;
– дата акцепту тендерної пропозиції та укладення договору про закупівлю;
– адреси обраних замовником інформаційних систем у мережі Інтернет та коди, присвоєні інформаційними системами у мережі Інтернет;
– інформація про відсутність учасника – переможця процедури закупівлі в реєстрі недобросовісних учасників;
– інформація про наявність учасника – переможця процедури закупівлі в тематичному каталозі учасників процедур закупівель.
Звіт про результати здійснення процедури торгів з обмеженою участю Розпорядження Антимонопольного комітету України 20.06.2006 N 219-р – джерело фінансування закупівлі;
– розмір бюджетного призначення згідно з кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі (тис.грн);
– головний(і) розпорядник(и) коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ);
– дентифікаційний код за ЄДРПОУ замовника;
– повне найменування замовника;
– місцезнаходження замовника;
– відповідальний за проведення торгів (прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону, факсу);
– предмет закупівлі;
– кількість (у разі закупівлі товару);
– підстава застосування відповідно до частини третьої статті 18 Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”;
– номер і дата висновку Міжвідомчої комісії з питань державних закупівель про погодження застосування процедури торгів з обмеженою участю (оригінал висновку та копії документів, що є підставами для їх видачі, зберігаються у замовника);
– дата відправлення запрошення до участі в процедурі торгів з обмеженою участю;
– дата і номер інформаційного бюлетеня Тендерної палати України, у якому було опубліковано оголошення про результати торгів з обмеженою участю;
– номер оголошення про результати торгів з обмеженою участю;
– назва, дата і номер спеціалізованого друкованого засобу масової інформації, у якому було опубліковано оголошення про результати торгів з обмеженою участю;
– номер оголошення про результати торгів з обмеженою участю;
– реквізити інформаційної системи у мережі Інтернет, дата розміщення оголошення та код, присвоєний оголошенню про результати торгів системою;
– дата відправлення повідомлення учасникам про результат проведеної процедури;
Якщо проводилася попередня кваліфікація:
– дата і номер інформаційного бюлетеня Тендерної палати України, у якому опубліковано інформацію про проведення попередньої кваліфікації;
– номер оголошення про проведення попередньої кваліфікації;
– назва, дата і номер спеціалізованого друкованого засобу масової інформації, у якому було опубліковано оголошення про проведення попередньої кваліфікації;
– номер оголошення про проведення попередньої кваліфікації;
– реквізити інформаційної системи в мережі Інтернет, дата розміщення оголошення та код, присвоєний оголошенню про проведення попередньої кваліфікації;
– кінцевий термін подання кваліфікаційних пропозицій (дата, час);
– кінцевий термін подання тендерних пропозицій (дата і час);
– кількість отриманих тендерних пропозицій;
– кількість відхилених тендерних пропозицій;
– ціна кожної тендерної пропозиції, яка оцінювалась з ПДВ (тендерні пропозиції, що не були відхилені відповідно до статті 27 Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти.
– номер __ та ціна обраної тендерної пропозиції (з ПДВ) ________ грн, словами ______________ гривень.
– дата акцепту тендерної пропозиції;
– найменування та місцезнаходження, телефон, факс переможця торгів;
– ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;
– дата укладення договору про закупівлю та його вартість;
– інформація про відсутність учасника – переможця процедури закупівлі в реєстрі недобросовісних учасників;
– інформація про наявність учасника – переможця процедури закупівлі в тематичному каталозі учасників процедур закупівель;
– торги відмінені або визнані такими, що не відбулися, дата прийняття такого рішення, причини;
– кількість поданих оскаржень, позовів;
– інша інформація;
– склад тендерного комітету (зазначити прізвища, імена, по батькові та посади членів тендерного комітету); – підпис голови тендерного комітету.
Звіт про результати здійснення процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) Розпорядження Антимонопольного комітету України 20.06.2006 N 219-р – джерело фінансування закупівлі;
– розмір бюджетного призначення згідно з кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі (тис.грн);
– головний(і) розпорядник(и) коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ);
– ідентифікаційний код за ЄДРПОУ замовника;
– повне найменування замовника;
– місцезнаходження замовника;
– відповідальний за проведення торгів (прізвище, ім’я, побатькові, номер телефону, факсу);
– предмет закупівлі;
– кількість (у разі закупівлі товару);
– дата опублікування оголошення щодо цінових пропозицій (котирувань);
– дата відправлення запиту щодо цінових пропозицій (котирувань);
– дата відправлення повідомлення учасникам про результат проведеної процедури;
– кінцевий строк приймання цінових пропозицій (дата і час);
– кількість отриманих цінових пропозицій;
– найменування, код ЄДРПОУ та адреса учасників, що подали тендерні пропозиції;
– інформація щодо оцінки тендерних пропозицій;
– ціна кожної тендерної пропозиції (з ПДВ);
– дата акцепту пропозиції;
– дата укладення договору про закупівлю та його вартість;
– найменування та місцезнаходження, телефон, факс переможця;
– ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;
– інформація про відсутність учасника – переможця процедури закупівлі в реєстрі недобросовісних учасників;
– інформація про наявність учасника – переможця процедури закупівлі в тематичному каталозі учасників процедур закупівель;
– торги відмінені або визнані такими, що не відбулися, дата прийняття такого рішення, причини;
– кількість поданих оскаржень, позовів; – інша інформація;
– склад тендерного комітету (зазначити прізвища, імена, по батькові та посади членів тендерного комітету);
– підпис голови тендерного комітету.
Звіт про результати здійснення процедури редукціону Розпорядження Антимонопольного комітету України 20.06.2006 N 219-р – джерело фінансування закупівлі;
– розмір бюджетного призначення згідно з кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі (тис.грн);
– головний(і) розпорядник(и) коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ);
– ідентифікаційний код за ЄДРПОУ замовника;
– повне найменування замовника;
– місцезнаходження замовника;
– відповідальний за проведення торгів (прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону, факсу);
– предмет закупівлі;
– кількість (у разі закупівлі товару);
– дата і номер інформаційного бюлетеня Тендерної палати України, у якому було опубліковано оголошення про торги та номер оголошення про торги;
– назва, дата і номер спеціалізованого друкованого засобу масової інформації, у якому було опубліковано оголошення про торги та номер оголошення про торги;
– реквізити інформаційної системи в мережі Інтернет, дата розміщення і код присвоєний оголошенню про торги системою;
– дата і номер інформаційного бюлетеня Тендерної палати України, у якому було опубліковано оголошення про результати торгів та номер оголошення;
– назва, дата і номер спеціалізованого друкованого засобу масової інформації, у якому було опубліковано оголошення про результати торгів та номер оголошення;
– реквізити інформаційної системи в мережі Інтернет, дата розміщення і код присвоєний оголошенню про результати торгів системою;
– дата відправлення повідомлення учасникам про результат проведеної процедури;
– кінцевий термін подання попередніх тендерних пропозицій (дата і час);
– кількість отриманих попередніх тендерних пропозицій;
– кінцевий термін подання тендерних пропозицій на другому етапі (дата і час);
– кількість відхилених попередніх тендерних пропозицій;
– кількість тендерних пропозицій, поданих на другому етапі;
– крок редукціону (вартісний розмір або відсоток);
– мінімальна ціна всіх тендерних пропозицій, поданих на другому етапі;
– ціна обраної пропозиції – пропозиції, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну (з ПДВ) ___________ грн. словами ______________ гривень;
– дата акцепту пропозиції;
– дата укладення договору про закупівлю та його вартість;
– найменування та місцезнаходження, телефон, факс переможця;
– ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;
– інформація про відсутність учасника – переможця процедури закупівлі в реєстрі недобросовісних учасників;
– інформація про наявність учасника – переможця процедури закупівлі в тематичному каталозі учасників процедур закупівель;
– торги відмінені або визнані такими, що не відбулися, дата прийняття такого рішення, причини;
– кількість поданих оскаржень, позовів;
– інша інформація;
– склад тендерного комітету (зазначити прізвища, імена, по батькові та посади членів тендерного комітету);
– підпис голови тендерного комітету.
Договір про закупівлю Ст.34 Закону Основні вимоги до договору про закупівлю
1. Договір про закупівлю набирає чинності з дня його підписання замовником та учасником, визначеним переможцем процедури закупівлі, згідно з Законом.
2. Договір про закупівлю укладається тільки в письмовій формі та відповідно до положень Цивільного кодексу України. Нотаріальне посвідчення договору не є обов’язковим, але на вимогу замовника договір про закупівлю підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню.
3. Всі витрати, пов’язані з укладанням договору (у тому числі витрати, пов’язані з його нотаріальним посвідченням), можуть покладатися на учасника – переможця процедури закупівлі виключно на умовах, визначених у тендерній документації, та відповідно до положень Цивільного кодексу України.
4. Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі в наступному бюджетному періоді, на суму коштів не більше 15 відсотків вартості договору, укладеного в попередній бюджетний період, що не перевищує відповідного призначення в попередньому бюджетному періоді.
5. Замовник у договорах, укладених за результатами процедур закупівлі, у разі закупівлі товарів та послуг має право передбачати здійснення попередньої оплати на строк, що не може перевищувати 90 календарних днів, а у разі закупівлі робіт – на строк, що не може перевищувати 180 календарних днів, за умови одержання відповідного позитивного висновку Комісії.
6. Замовник укладає договори про закупівлю після затвердження відповідного бюджету. Істотною умовою договору про закупівлю є можливість зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків.
7. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від умов тендерної (цінової) пропозиції учасника – переможця процедури закупівлі, крім випадків зменшення ціни тендерної пропозиції, у порядку, передбаченому цим Законом, та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю, крім випадків, коригування ціни договору в разі отримання відповідного позитивного висновку Комісії.
8. У разі укладення договору про закупівлю за результатами процедури редукціону в договорі за згодою сторін може зазначатися кількість товару чи обсяг послуг, що не перевищують запланованої вартості закупівлі за ціною акцептованої тендерної пропозиції. При цьому зміна умов і вимог технічної специфікації, зазначених у тендерній документації, не допускається.
9. Укладений договір вважається недійсним (нікчемним), якщо:
– замовник не дотримався вимог частини сьомої статті 12 або частини другої статті 29 Закону;
– договір було укладено у період оскарження згідно із статтями 37 і 37-1 Закону;
– договір було укладено всупереч вимогам тендерної документації та визначеним у ній основним умовам, які повинні були бути обов’язково включені до договору про закупівлю;
– договір було укладено за результатами процедури закупівлі, проведеної з порушенням вимог статей 4-1, 4-2, 8, 17, 18-1, 19, 26, 29, 29-1 Закону;
– договір за результатами торгів з обмеженою участю або процедури закупівлі в одного учасника було укладено з порушенням вимог частини другої статті 14 цього Закону.
10. Копія укладеного договору про закупівлю подається Антимонопольному комітету України на його вимогу та генеральному замовнику у разі, коли закупівлі здійснювалися на засадах міжвідомчої координації.
11. Замовник зобов’язаний надіслати Комісії та Тендерній палаті України інформацію щодо укладеного договору та про виконання договору протягом п’яти робочих днів з моменту його укладення та виконання відповідно. Інформація щодо укладеного договору повинна містити: повне найменування та місцезнаходження замовника; джерело фінансування закупівлі; предмет закупівлі; дату проведення процедури закупівлі; дату акцепту; дату укладення та ціну договору; інформацію про переможця торгів (повне найменування, місцезнаходження, телефон, ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (для юридичних осіб), прізвище, ім’я, по батькові, місце реєстрації, телефон, ідентифікаційний номер за Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів (для фізичних осіб).

Залишити коментар