Що ж ви робите з університетом?!

Зростаюча в Україні популярність різноманітних рейтингів має в своїй основі дві важливі причини:
бажання знати “хто є хто” в різних сферах, а також рейтинг як ефективний інструмент маркетингу.

1

Рейтинги у вищій освіті впливають на формування суспільної думки щодо вищих навчальних закладів, а також на визначення пріоритетів при розробці стратегій їх розвитку.

Проаналізуємо декілька поширених рейтингів вищих навчальних закладів та місце в них НАУ в період з 2015 по 2017 рік. Адже у 2015 році університет, з санкції політикана і нікчемного керівника, екс міністра С.Квіта, був захоплений рейдерами.

2

Наведена інформація отримана з відкритих джерел, зокрема, з ЄДЕБО, web сайтів МОН, НАУ, інших організацій та установ.

  1. Кількість заяв вступників на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра. Рейтинг формується щороку під час вступної кампанії на основі заяв вступників. Він характеризує імідж та авторитет ВНЗ на ринку освітніх послуг та ступінь довіри до нього з боку вступників через умови навчання, якість підготовки фахівців та їх затребуваність на ринку праці.

НАУ по 2015 рік постійно посідав за кількістю заяв вступників 1 5 місця серед ВНЗ, що було результатом цілеспрямованої, наполе гливої роботи всього колективу університету.

У 2016 році, за інерцією, університет за кількістю заяв знову посів 5 місце. Проте тоді ж пролунав перший тривожний дзвоник: за підсумками набору на 1 курсі була сформована 31 некомплектна академічна група (від 3 до 12 студентів у кожній) за 23 спеціальностями із 45. Але його рейдери проігнорували через некомпетентність, не усвідомивши: не буде студентів, не буде й з чого «дерибанити».

Тому не викликає здивування тон розміщеної на web сайті університету інформації про те, що у 2017 році він «зберіг позиції у десятці найпопулярніших університетів і «фінішував» на 7 місці». Хіба 7 місце — це здобуток для університету такого рівня?! На кого розрахована ця бравурність? Адже всім зрозуміло, що університет втратив свої позиції.

У 2017 році ситуація з набором на навчання на «бакалаврат» є загрозливішою, ніж торік. Адже вперше в своїй історії університет не виконав державне замовлення аж на 129 (!) місць і довелося брати дозвіл у МОН про їх заповнення, «як виняток», після встановленого терміну. При цьому кількість некомплект них груп на 1 курсі зросла до 44 за 32 спеціальностями. Зазначимо, що навчання студентів у цих групах буде здійснюватися за рахунок спецкоштів. Також фактично був зірваний набір на навчання за освітнім ступенем магістра в потрібному обсязі, внаслідок чого сотні випускників бакалаврів опинилися «на вулиці». Такого ще не було.

До речі, за інформацією з Держказначейства, станом на початок серпня на рахунку НАУ було 0 (нуль!) гривень спецкоштів. Дохазяйнувалися рейдери, «профукали» все, що накопичувалося колективом університету протягом кількох минулих років! З яких джерел буде виплачуватися заробітна плата, не говорячи вже про обіцяні Ісаєнком надбавки?

На цьому тлі знаковою є нечувана подія: вперше в історії університету голова приймальної комісії Ісаєнко протягом всієї вступної кампанії перебував у відпустці, відпочиваючи від «трудов праведных», продемонструвавши своє істинне обличчя та наміри щодо долі університету.

  1. Національний академічний рейтинг «ТОП 200 Україна». Один із найвідоміших академічних рейтингів. Він формується Центром міжнародних проектів «Євроосвіта» МОН на основі складових: якість науково педагогічного потенціалу, якість навчання та міжнародне визнання.

Якість науково педагогічного потенціалу визначається кількістю у ВНЗ докторів, кандидатів наук, академіків і членкорів НАН та галузевих академій, лауреатів Держпремій, кількістю отриманих патентів, а також результатами інноваційної діяльності. Якість навчання — кількістю переможців міжнародних та всеукраїнських студентських олімпіад, спів відношенням бакалаврів та магістрів з урахуванням масштабу ВНЗ (кількості студентів), а також експертними оцінками затребуваності випускників на ринку праці. Міжнародне виз нання визначається кількістю іноземних студентів, а також членством у міжнародних асоціаціях університетів, участю в європейських програмах Horizon 2020, Seventh Framework Programme, TEMPUS, Erasmus+.

Подивіться на таблицю, як увійшов в круте піке і з прискоренням опускається вниз за авторитетним рейтингом «ТОП 200 Україна» Національний авіаційний університет. За два роки «панування» рейдерів (з вересня 2016 року — під керівництвом авіатора глистознавця Ісаєнка) ми скотилися з 12 позиції у 2015 році, на 14 ту у 2016 році і на 19 ту в 2017 році.

  1. Світовий рейтинг університетів QS формує британська компанія Quacquarelli Symonds, виходячи з декількох чинників. Зокрема, враховується співвідношення кількості студентів на одного викладача, частка іноземних студентів та частка іноземних викладачів від їх загальної чисельності у ВНЗ та рівень цитування у Scopus на одного викладача.

Значна роль у визначенні рейтингу QS від водиться також результатам опитування представників світового академічного співтовариства та роботодавців з кількох десятків країн щодо місця на світовому ринку освітніх послуг та ринку праці ВНЗ.

Світовий рейтинг університетів QS є особливо цікавим для іноземної аудиторії. Виходячи з важливості для університету збільшення кількості іноземних студентів, протягом 2013 2014 років була проведена значна робота щодо його входження до цього рейтингу. Опускаючи деталі, зазначимо, що у 2014 році університет впритул підійшов до числа 1000 1200 кращих університетів світу за рейтингом QS.

Потім університет був захоплений рейдерами. А зброду, що «керувало» і «керує» зараз університетом на чолі з Ісаєнком, через некомпетентність — не до рейтингів. Кому там займатися рейтингами?! До того ж вони зайшли до університету з однією метою — «хапнуть»!

На підтвердження цього нагадаємо, що Ісаєнко разом із своїм давнім поплічником Тимохіним, якого привів з НПУ ім. М.Драгоманова, запровадив корупційну схему «вимивання» з університету коштів, що платять за своє навчання іноземці. Внаслідок цієї афери до каси університету надходить тепер лише 1400 доларів США із 2100 доларів, що платить кожен іноземець за рік. Внаслідок цієї афери університет втрачає за рік близько 2,0 млн. грн. спецкоштів. Зрозуміло, кому йде третина коштів у кишеню.

  1. Антирейтинг вищих навчальних закладів формується Центром CEDOS протягом двох років (2015 2017) на основі інформації про порушення в українських вишах, джерелами якої є сайти правоохоронних органів та ВНЗ, єдиний реєстр судових рішень та заяви працівників і студентів, які ретельно перевіряються.

До уваги беруться порушення, які стосуються хабарництва та здирництва у ВНЗ при прийомі працівників на роботу та звільненні, зарахуванні на навчання та відрахуванні, при проходженні семестрового контролю, переведенні з контрактної форми навчання на бюджетну, поселенні до гуртожитку тощо.

Якщо у 2015 році НАУ за версією АЦ CEDOS був на 5 місці в Україні за рівнем правопорушень, то вже у 2016 році — на 2 місці, а у 2017 році — на 1 му! Зараз Національний авіаційний університет очолює антирейтинг серед ВНЗ України і є найгіршим у державі за рівнем хабарництва та здирництва. Хоч лавровий вінок одягай на в.о. ректора Ісаєнка! Він і зараз буде посилатися на «колишніх»?

Порядна людина, яка вболіває за долю університету, не може спокійно дивитися, як університет руйнується, втрачає свою колишню доблесть і славу і рухається до катастрофи. Чому так відбувається?

На наш погляд, першопричиною стало само злочинне захоплення університету людьми без моралі, честі та сумління, збродом, набраним звідусіль, і створення в колективі цими покидьками, з санкції керівництва МОН, гнітючої атмосфери сваволі та беззаконня. На інше вони не здатні, бо мають темне, кримінальне минуле, теперішнє та й майбутнє.

В університеті «править бал» Сатана в образі аферистів, які, не володіючи ані професійними компетентностями, ані мінімальними моральними якостями, самі себе призначили на керівні посади, «підм’явши» вчену раду університету і керівників підрозділів загрозою звільнення.

Друга причина в тому, що НАУ — великий, живий організм, керувати яким має така ж за масштабом людина. Й точно — не Ісаєнко. У нього не вистачає глибини розуміння стратегічних завдань, що стоять перед галуззю, шляхів їх досягнення, а звідси — недолугість поглядів на розвиток університету, управлінські рішення, які нагадують конвульсії.

Уже всім зрозуміло, що «нарцис» Ісаєнко дрібнуватий для посади ректора університету. Але в своєму маніакальному прагненні сісти в крісло ректора, він йде на все, втративши розум. Свідченням цього є хоча б історія із шахрайською «підготовкою» пілотів під вив скою НАУ в приватній льотній школі з використанням корупційних схем і викачуванням коштів з університету. Ця афера вже зараз перетворюється на фарс з трагедією і для університету, і для Ісаєнка особисто, хоча він про це не здогадується через обмеженість. Але все — до першої аварії…

А Національний авіаційний університет тим часом увійшов у круте піке за всіма напрямками діяльності. І вивести його з піке в режим набору висоти здатна лише згуртована команда компетентних, високоморальних однодумців, які не лише ефективно вирішують поставлені завдання, але й генерують обґрунтовані ідеї щодо досягнення як стратегічних, так і тактичних цілей колективу. На це точно не здатний збрід, який зараз разом з Ісаєнком «керує» університетом.

Цікаво, як буде пояснювати (й чи буде?) на традиційній зустрічі з колективом університету перед початком навчального року свої «здобутки» авіатор глистознавець Ісаєнко? Мабуть, він, як досвідчений наперсточник і шулер, роз повідатиме «казки» про «колишніх».

Розповість, скільки було виплачено грошей незаконно звільненим і поновленим судами працівникам, «забувши» лише про одну деталь: усі виплачені незаконно звільненим гроші будуть повернуті університету в порядку регресу ним особисто та проректора ми В. Харченком і Т.Івановою, які до нього виконували обов’язки ректора.

«Забуде» він розповісти, як призначив на посаду проректора приставлену до нього в якості «смотрящей» таку собі Розу Вінецьку — людину «з вулиці», яка не тільки не має наукового ступеня та вченого звання, але й лише два місяці тому отримала диплом про вищу освіту і жодного дня не працювала у вищих навчальних закладах. А зараз ця пані стала фактичним керівником університету, як до неї — пройдисвіт Майснер. «Забуде» Ісаєнко багато про що. Проте колектив університету нічого не забуде і згадає про все і йому, і його поплічникам.

Кажуть, що у вузькому колі своїх поплічників Ісаєнко одного разу зізнався, що став погано спати. Ймовірно, через відчуття початку своєї агонії на посаді в. о. ректора. Тому й казиться, метушиться. Та й сон постійно сниться, буцімто його, у гарних традиціях Революції Гідності, вивозять з університету не на Мерседесі, а в сміттєвому баку. Схоже, що цей сон пророчий і обов’язково збудеться. Вітер Ісаєнку в сміттєві вітрила!

Газета reider-nau Випуск 12


Залишити коментар