ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

 

Міністерство освіти і науки України буде відповідати в адміністративному суді за бездіяльність і відсутність дієвого реагування на чисельні порушення законодавства України при проведенні виборів ректора Національного авіаційного університету у вересні 2018 року, що призвело до незаконного призначення ректором університету Ісаєнка. В.М.

http://reyestr.court.gov.ua/Review/90984565

ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Справа № 640/10311/20

Суддя (судді) першої інстанції: Клочкова Н.В.

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

  11 серпня 2020 року                                                                                         м. Київ

 

Колегія Шостого апеляційного адміністративного суду у складі:

                                     судді-доповідача    Кузьменка В. В.,

                                     суддів          Василенка Я. М., Ганечко О. М.

                                        за участі секретаря Кірієнко Н. Є.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві справу за адміністративним позовом ОСОБА_1 до Міністерства освіти і науки України, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача – Національний авіаційний університет, про визнання протиправною та скасування постанови, за апеляційною скаргою ОСОБА_1 на ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва від 29.05.2020 про повернення позовної заяви, –

В С Т А Н О В И Л А:

ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до Міністерства освіти і науки України, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача – Національний авіаційний Університет в якому просив:

– визнати протиправною бездіяльність Міністерства освіти і науки України під час організації і проведення виборів ректора Національного авіаційного університету, що відбулися у 2018 році;

– визнати недійсними вибори ректора Національного авіаційного університету, що відбулися у 2018 році, результати яких оформленні Протоколом № 10 виборчої комісії з виборів ректора Національного авіаційного університету від 14.03.2018;

– скасувати Наказ Міністерства освіти і науки України № 138-к від 13.04.2018;

– зобов`язати Міністерство освіти і науки України організувати проведення нових виборів ректора Національного авіаційного університету.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 29.05.2020 позовну заяву  повернуто позивачу на підставі ч. 2 ст. 123 КАС України.

Не погоджуючись із зазначеним судовим рішенням, позивач подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу суду першої інстанції як таку, що постановлена з порушенням норм процесуального права, та направити справу для продовження розгляду до суду першої інстанції.

В судове засідання з`явився апелянт, підтримав апеляційну скаргу та просив скасувати оскаржувану ухвалу суду, направити справу до суду першої інстанції для продовження розгляду справи. Представник Національного авіаційного університету просив залишити апеляційну скаргу без задоволення. До суду надійшов відзив на апеляційну скаргу.

Представник відповідача, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце апеляційного розгляду справи, в судове засідання не з`явився.

Відповідно до положень ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом. Відкладення розгляду справи спричинить невиправдане порушення процесуального строку її розгляду.

Враховуючи, що в матеріалах справи достатньо письмових доказів для правильного вирішення апеляційної скарги, а особиста участь сторін в судовому засіданні – не обов`язкова,  колегія суддів визнала можливим проводити апеляційний розгляд справи за відсутності представника відповідача.

Заслухавши суддю-доповідача, перевіривши матеріали справи, доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно зі ст. 242 КАС України рішення суду повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

Згідно зі ст. 320 КАС України підставами для скасування ухвали суду, яка перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направлення справи для продовження розгляду до суду першої інстанції є, зокрема порушення норм процесуального права, які призвели до неправильного вирішення питання.

Суд першої інстанції дійшов висновку про наявність правових підстав для повернення позовної заяви, оскільки позивачем пропущено строк звернення до суду з даною позовною заявою без поважних причин.

З матеріалів справи вбачається, що у листопаді 2017 року Міністерство освіти і науки України видало наказ № 695-к від 22.11.2017 «Про оголошення конкурсу на заміщення посади ректора Національного авіаційного університету».

Вищевказаним наказом Міністерство освіти і науки України:

– оголосило конкурс на заміщення посади ректора Національного авіаційного університету;

– уповноважило Адміністрацію Національного авіаційного університету організувати проведення виборів ректора;

– зобов`язало Департамент кадрового забезпечення МОН забезпечити належний контроль за організацією проведення виборів ректора Національного авіаційного університету.

За результатами конкурс на заміщення посади ректора Національного авіаційного університету наказом Міністерства освіти і науки України від 13.04.2018 № 138/к на посаду ректора було призначено ОСОБА_2 .

Позивач не погоджуючись з вищевказаним наказом Міністерства освіти і науки України від 13.04.2018 № 138/к та з численними порушеннями в період проведення конкурс на заміщення посади ректора Національного авіаційного університету звернувся до Солом`янського районного суду м. Києва за захистом своїх прав.

16.05.2019 Солом`янським районним судом м. Києва у справі № 760/8597/18 винесено рішення про відмову у задоволенні позову.

13.11.2019 Апеляційним судом м. Києва у провадженні № 22-ц/824/10362/2019 (справа № 760/8597/18) рішення Солом`янського районного суду м. Києва було скасовано та винесено постанову про закриття провадження мотивуючи тим, що справу належить розглядати в порядку адміністративного судочинства України.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 20.05.2020 позов залишено без руху та надано позивачу строк для усунення недоліків.

Зазначено, що позивачем не доведено належними та допустимими доказами наявність поважних причин, які перешкоджали звернутись із цим позовом до суду протягом майже шести місяців, після закриття провадження у справі за первісним позовом, в той час як початок перебігу строку звернення до суду для позивача розпочався саме за дати, коли він дізнався про порушене право у 2018 році.

Відтак, суд не знайшов підстав для визнання поважними причини пропуску звернення до суду саме на підставі наявних матеріалів, та запропоновано позивачеві надати обґрунтовану заяву про поновлення строку та докази на їх підтвердження.

На виконання вимог ухвали суду, 27.05.2020 позивач надіслав заяву, у якій останній зазначив, що пропустив строк звернення до адміністративного суду, оскільки первинно звернувся до суду в порядку цивільного судочинства і за його цивільним позовом було відкрито провадження та розглянуто справу по суті позовних вимог, і тільки лише під час перегляду рішення в апеляційному порядку, суд дійшов висновку, що даний спір відноситься до юрисдикції адміністративного суду.

За загальним правилом перебіг строку на звернення до адміністративного суду починається від дня виникнення права на адміністративний позов, тобто, коли особа дізналася або могла дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Незнання про порушення через байдужість до своїх прав або небажання дізнатися не є поважною причиною пропуску строку звернення до суду.

У даному ж випадку, враховуючи обставини даної конкретної справи, наведені позивачем підстави для поновлення строку звернення до суду були поважними, позаяк останній, звертаючись до суду цивільної юрисдикції вперше, такий строк не пропустив, а звернення з позовом до адміністративного суду поза межами зазначеного вище строку не пов`язано із фактами зловживання заявником своїми процесуальними правами, або вчиненням інших дій, які б свідчили про його недобросовісну поведінку або умисне зволікання з реалізацією права на судовий захист.

Аналогічна правова позиція викладена в постанові Верховного Суду від 03.04.2020 у справі №536/1942/16-а.

За таких обставин колегія суддів доходить висновку, що позивачем через поважні причини порушено строк звернення до суду за захистом своїх прав, свобод та інтересів.

Таким чином, суд першої інстанції при прийнятті оскаржуваної ухвали дійшов передчасного висновку про повернення позовної заяви, відтак, зазначена ухвала суду підлягає скасуванню з направленням справи до суду першої інстанції для продовження розгляду.

При цьому, судова колегія також враховує висновки Європейського суду з прав людини, викладені в рішенні по справі «Белет проти Франції», відповідно до яких стаття 6 параграфу 1 Конвенції містить гарантії справедливого судочинства, одним з аспектів яких є доступ до суду. Рівень доступу, наданих національним законодавством, має бути достатнім для забезпечення права особи на суд з огляду на принцип верховенства права в демократичному суспільстві.

ЄСПЛ у справі «Жоффр де ля Прадель проти Франції» від 16 грудня 1992 року акцентує увагу на тому, що право на доступ до суду має бути ефективним. Реалізуючи п.1 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, кожна держава-учасниця цієї Конвенції має право встановлювати правила судової процедури, у тому числі процесуальні заборони й обмеження, які полягають у тому, щоб судовий процес не перетворився на безладний рух. Разом з тим суд зазначає, що не повинно бути занадто формального ставлення до передбачених законом вимог, оскільки доступ до правосуддя повинен бути не лиш фактичним, але й реальним.

У рішенні у справі «Мірагаль Есколано та інші проти Іспанії» від 13.01.2000 та в рішенні по справі «Перес де Рада Каваніллес проти Іспанії» від 28.10.98 Європейський Суд з прав людини вказав, що надто суворе тлумачення внутрішніми судами процесуальної норми позбавило заявників права доступу до суду і завадило розгляду їхніх позовних вимог. Це визнане порушенням пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Таким чином, вказані обставини справи свідчать про необхідність надати позивачу можливість захистити своє право в суді. Інакший підхід був би виявом надмірного формалізму та міг би розцінюватись як обмеження особи в доступі до суду, яке захищається статтею 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Згідно з ч. 1 ст. 2 КАС України, завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб`єктів владних повноважень.

Пунктом 8 ч. 2 ст. 2 КАС України передбачено, що у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія).  

Перевіривши мотивування судового рішення та доводи апеляційної скарги, відповідно до вимог ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо справедливого судового розгляду, судова колегія вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 242308315317321322325328329 КАС України, колегія суддів,  –

П О С Т А Н О В И Л А :

Апеляційну скаргу ОСОБА_1 на ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва від 29.05.2020 про повернення позовної заяви  у справі за адміністративним позовом ОСОБА_1 до Міністерства освіти і науки України, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача – Національний авіаційний університет, про визнання протиправною та скасування постанови – задовольнити.

Ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва від 29.05.2020 про повернення позовної заяви  – скасувати та повернути справу до суду першої інстанції для продовження розгляду.

Постанова суду набирає законної сили з дати її прийняття та може бути оскаржена шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Суддя-доповідач:                                                                        В. В. Кузьменко

Судді:                                                                                           Я. М. Василенко

                                                                                                    О. М. Ганечко                              

ee9ab05502246160-640x394

 

P.S. Може через це корупціонер Павло Полянський втік з посади?


Залишити коментар