В НАУ спостерігається замилювання очей, кулуарна невпевнена підтримка “правильних” студентів з боку в.о. ректора НАУ Ісаєнка

Жов.17.2016. / Коментарів: 3

babak-i-isayeneko-maysner-shulga-2

Як сучасно, коли керівник Університету запросто висловлює свою позицію в соціальних мережах. Ще краще було б, якби офіційна позиція керівника була проголошена ним та розміщена на офіційному сайті Університету.

Активність у соціальних мережах доводить важливість та актуальність теми, що обговорюється. Насправді тема функціонування органів студентського самоврядування є надважливою в НАУ.

ОСС є однією з ланок органів управління Університетом. Студенти мають свої квоти у формуванні інших органів управління – Вченої ради (10 %) та Конференції трудового колективу (15%). З студентами погоджуються кадрові питання щодо призначення проректорів, заступників директорів інститутів. По переду виборчий процес ректора. 15 % від загального числа виборців повинні складати студенти. Заповнення студентських квот в інших органах управління відноситься до повноважень ОСС.

Врешті, саме студенти найчутливіші до будь-яких процесів суспільного життя. Саме студенти першими стають рушійною силою у боротьбі з очевидним беззаконням.

Деким активно використовується вимоги про заборону втручання в діяльність органів студентського самоврядування (ч. 8 ст. 40 Закону України “Про вищу освіту”).

Проте, варто виокремлювати, що є втручанням, а що є повноваженнями (обов’язками) інших органів управління Університетом у взаємодії з студентами в цілому та з ОСС конкретно.

Так, ч. 9 ст. 40 Закону, передбачено, що керівник вищого навчального закладу забезпечує належні умови для діяльності органів студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо), про що укладається відповідна угода.

Згідно ч. 10 цієї ж статті Закону, фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, визначені вченою радою вищого навчального закладу в розмірі не менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих вищим навчальним закладом від основної діяльності.

Отже, керівник Університету зобов’язаний укласти угоду та забезпечити належні умови діяльності ОСС. Вчена рада зобов’язана визначити для ОСС не менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих вищим навчальним закладом від основної діяльності.

Постає питання, з якими уповноваженими особами ОСС повинна підписуватись угода та яким ОСС виділяються кошти?

Окрім того, до складу Вченої ради Університету входять не менше 10 % студентів, що обираються шляхом прямого таємного голосування. Вибори цих представників здійснюють ОСС. Згідно ч. 1 ст. 36 Закону України “Про вищу освіту”, склад вченої ради вищого навчального закладу затверджується наказом керівника вищого навчального закладу. Отже, перевірка дотримання порядку та законності формування складу вченої ради відноситься до компетенції ректора. Водночас ректор несе відповідальність за правомірність своїх рішень перед засновником та всіма учасниками навчального процесу.

Таким чином, для визнання Органом студентського самоврядування певної студентської організації, остання повинна бути створена за принципами та правилами, передбаченими законодавством.

Повноваження та обов’язок перевірити законність створення ОСС, дотримання порядку обрання представників та керівників ОСС, відповідність нормативних актів ОСС законодавству, покладається саме на керівника Університету. Лише у разі створення ОСС та обрання його керівників без порушень закону, ректор вправі визнати ці ОСС та їх посадових осіб шляхом укладення відповідної угоди. При цьому, ректор несе відповідальність за це.

Натомість маємо “позицію” МОН про легітимність ОСС НАУ. Якщо так, керівник має визнати легітимним ОСС НАУ саме Студентську раду НАУ, про що відкрито та публічно заявити.
Наразі спостерігається кулуарна невпевнена підтримка “правильних”. Замилювання очей іншим щодо схвалення студентських ініціатив.

Передбачаю далі найближчим часом “офіційні студрадівські протоколи” про результати різноманітних виборів. Привітання керівника на офіційному сайті, що ось нарешті отримали довгоочікуваних загальнообраних законним шляхом представників студентів і радісне звітування перед МОН, і т.д. і т.п. І буде застосована презумпція правоти керівництва (яке не втручалось), а кому не подобається – оскаржуйте. І розрахунок, що все пройде та забудеться з часом.

Маю думку, що в цей раз вже не пройде.

Igor Lypovoi

Читайте також:


Коментарів 3 Додати коментар

  • Хочу обратиться к студентам НАУ – которые будут восстанавливать и строить будущее Украины. Не дайте сиюсекундным, меркантильным желаниям повести вас на тропу, которая ведет в никуда. Не позвольте прожженным уродам искалечить ваши души! Посмотрите на итог “жизнедеятельности” Харченко, а ведь это началось не вчера. Все мы родом из детства, все плюсы и минусы тянуться оттуда. Как сказал классик: ” Чтобы не было мучительно стыдно…” У вас вся жизнь впереди и любая грязь, прилипшая к вашей душе, не даст вам двигаться легко и свободно, ибо ее источник – болото, а оно засасывает! Не предавайте никого, даже свою мечту, от этого вам будет больно и по прошествии многих лет. Легкого взлета и мягкой посадки всем вам!

Залишити коментар