ВІДКРИТИЙ ЛИСТ

Директору
Інституту держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України
доктору юридичних наук, професору, академіку НАН України,

Шемшученку Юрію Сергійовичу

 

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ

Шановний Юрію Сергійовичу!

 

Звернутися до Вас таким чином мене змусила ситуація, яка склалася навколо одного із найпотужніших вищих навчальних закладів нашої країни – Національного авіаційного університету.

Ось уже півроку університет потерпає від рейдерського захоплення його групою осіб, які ані до вищої школи, ані до науки не мають ніякого стосунку. Але не цей безпосередньо факт є головною причиною мого звернення до Вас.

Прикро, але саме Ваші співробітники, з невідомих для мене причин, фактично підтримали ганебні дії рейдерів, здійснивши спробу легітимізувати людей, які за фаховими та моральними якостями не відповідають зайнятим ними, всупереч чинному законодавству, посадам проректорів, людей, які, прикриваючись родинними, бізнесовими та дружніми стосунками з Міністром освіти і науки України, ось уже півроку по суті ґвалтують університет.

Я маю на увазі «Висновок науково-правової експертизи, проведеної у відповідності до Закону України «Про наукову і науково-технічну експертизу» на запит адвоката Липового І.В.», підписаний старшим науковим співробітником відділу проблем цивільного, трудового та підприємницького права, кандидатом юридичних наук, старшим науковим співробітником Сімутіною Я.В. і затверджений Головою Ради науково-правових експертиз при Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України доктором юридичних наук, професором, Заслуженим юристом України Пархоменко Н.М. 24 грудня 2015 року.

Зазначений висновок виготовлений та затверджений 24 грудня 2015 року у відповідь на запит адвоката рейдерів Липового І.В., датований 23 грудня 2015 року. До речі, посадові інструкції для проректорів-рейдерів також виготовлені та затверджені в.о. ректора Національного авіаційного університету Харченком В.П. також 23 грудня 2015 року. Яка оперативність у Ваших співробітників, чи не правда, Юрію Сергійовичу?

Відповідно до листа-подання адвоката Липового І.В., в Національному авіаційному університеті замість посади першого проректора, передбаченої Статутом університету, вводиться посада першого проректора з адміністрування.

Перший проректор з адміністрування… Тоді можна ввести посаду першого проректора з господарської роботи, першого проректора з виховної роботи тощо.

Як можна було вводити посадову інструкцію першого проректора, з функціональних обов’язків якого викинуто все, що становить собою головне завдання університету: науку, освіту, виховання?

Чинний Статут Національного авіаційного університету, затверджений та зареєстрований в установленому законодавством порядку, передбачає, що посади першого проректора та проректорів за напрямками можуть обіймати особи, які мають науковий ступінь, вчене звання та певний стаж науково-педагогічної діяльності. Ця вимога щодо посад першого проректора та інших проректорів прямо випливає із статті 55 «Основні посади наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищих навчальних закладів та порядок їх заміщення» Закону України «Про вищу освіту» та Постанови Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. №963 «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників».

Про яку державу і про яке право можна говорити, якщо за Вашим висновком посади першого проректора та проректорів за напрямками можуть обіймати особи, які не мають ані наукового ступеня, ані вченого звання, які ніколи не заходили до університетських аудиторій в якості викладача?

Ви ж чудово розумієте, що ці «ігри» непорядних осіб навколо посадових інструкцій, «відповідності чи не відповідності», здійснюються лише з однією метою: відсторонити від процесів управління в університеті заслужених людей, які все своє життя пропрацювали в освіті та науці, мають вагомі наукові здобутки, на підручниках яких вчаться студенти, і надати пройдисвітам від освіти підвищити свій соціальний статус.

Звертаюся до Вас, шановний Юрію Сергійовичу, з проханням розібратися, яким чином і хто втягнув Вас і очолюваний Вами інститут у брудну аферу.

Адже у академічному середовищі честь і гідність наукового та науково-педагогічного працівника мають превалювати над будь-якими меркантильними забаганками.

P.S. Я не буду Вам радити внести зміни до посадових інструкцій Ваших співробітників щодо необхідності мати науковий ступінь та вчене звання, а також фахову юридичну освіту, бо це абсолютно безглуздо, виходячи з висновку Ваших співробітників.

 

З глибокою повагою,
доктор технічних наук, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України,
Лауреат державної премії України
в галузі науки і техніки,
ректор НАУ з 2008 до 2015 року,
завідувач кафедри авіаційних двигунів
Національного авіаційного університету                                                                    М.Кулик


Залишити коментар