ЯК ЛОЖАЧЕВСЬКА 0. ВКОТРЕ ПІДСТАВИЛА МАЙСНЕРА А., ХАРЧЕНКА В., ШАРОВА 0.

Кві.3.2016. / Коментарів: 4

Десь у лютому тимчасово не виконуюча обов’язки директора інституту економіки та менеджменту Ложачевська О.М. зайшла до не виконуючого обов’язки ректора НАУ Харченка В.П. з проханням-пропозицією отримати експертний висновок МОН щодо невідповідності профілю кафедри міжнародної економіки наукового ступеня та вченого звання Смерічевського С.Ф. (якого сам Харченко звільнив за службовим поданням першого з адміністрування  НАУ Майснера, http://reider-nau.com/yak-lozhachevska-o-pidstavila-maysnera-a/). Текст висновку Ложачевська О.М. підготувала заздалегідь. Харченко В.П., як наївна дитина довірився Олені Михайлівні та направив лист до Департаменту вищої освіти МОН України. В результаті 16.03.2016р. до НАУ надійшов лист, копії якого Харченко розпорядився розіслати проректорам, відділу кадрів, юридичному відділу ПЕРСОНАЛЬНО Ложачевській та директорам всіх навчально-наукових інститутів (???!!!). Вважаємо за доцільне проаналізувати спільне «творіння» Ложачевської О.М. та виконавця з МОН та дати відповіді на наступні запитання.

231

312

По-перше. Чому лист підписав директор департаменту вищої освіти МОН України? Згідно з основними завданнями Департаменту вищої освіти оцінка якості кадрового складу ВНЗ не входить до його сфери повноважень   (http://mon.gov.ua/about/departamenti/departament-vishhoyi-osviti.html). Чому в листі не наведено дату і  номер наказу МОН про створення експертної комісії, мету створення, відомості про її голову та склад комісії, дати початку і завершення роботи комісії, місце проведення (як правило, місцем проведення є вищий навчальний заклад, де перевіряється якість науково-педагогічного складу)?  Чому до листа не додано копію висновку експертної комісії?

По-друге. Незрозумілим є перелік документів, який був наданий експертам для ознайомлення, чи в достатній мірі в них відображені відомості про набуту Смерічевським С.Ф.  кваліфікацію.

По-третє. Чи давав Смерічевський  С.Ф. згоду на обробку його персональних даних?

По-четверте. Якщо в запиті Харченка В.П. мова йшла виключно про визначення відповідності наукового ступеня доктора наук та вченого звання професора, які були присвоєні Смерічевському С.Ф. профілю кафедри міжнародної економіки ННІЕМ НАУ (перший абзац листа МОН), навіщо для комісії необхідно було надавати список наукових праць та відомості про підвищення кваліфікації Смерічевського С.Ф.? Чи вони були надані не в повному обсязі навмисно?

По-п’яте. Чому експертна комісія вважає, що саме наукова спеціальність 08.00.02 – «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» відповідає саме кафедрі міжнародної економіки факультету економіки і підприємництва Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту НАУ (надалі – ФЕП ННІЕМ НАУ), причому – безальтернативно? А де аргументація, що спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) не відповідає профілю кафедри міжнародної економіки ФЕП ННІЕМ НАУ.

По-шосте. Де посилання на нормативні документи, що підтверджують коректність висновків комісії?

По-сьоме. Як у висновку  комісії може бути присутнє таке: … Освітній рівень та присвоєне вчене звання Смерічевського С.Ф. не відповідає спеціальності – 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»???  А як вони можуть відповідати в принципі???  І ще, хтось десь бачив такі шифри спеціальностей  – 7.05.01.03 та 8.05.01.03??? Це – рівень кваліфікації експертної комісії??? Чи рівень кваліфікації Ложачевської О.М.???

Дамо відповіді на ці запитання.

  1. Вважаємо за потрібне нагадати, що до початку функціонування Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти функція контролю за дотриманням вищими навчальними закладами ліцензійних вимог, ключовою частиною якої є відповідність кваліфікації науково-педагогічних працівників займаній посаді належить до повноважень та завдань Управління ліцензування та акредитації МОН України (http://mon.gov.ua/about/departamenti/upravlinnya-liczenzuvannya-ta-akreditacziyi.html). Саме це управління повинне було сформувати експертну комісію у відповідності до «Положення про експертну комісію та порядок проведення акредитаційної експертизи», затвердженого наказом МОН України від 14.01.2002р., № 16. Склад експертної комісії та її керівника визначає і затверджує своїм наказом МОН. При цьому експерти – це провідні фахівці зі списку експертів, затвердженого наказом МОН, як правило з декількох провідних вищих навчальних  закладів, проводять експертизу безпосередньо у вищому навчальному закладі, у нашому випадку – в НАУ.
  2. У відповідності до діючого Наказу МОН № 1151 від 06.11.15р. «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266, Таблиці відповідності Переліку наукових спеціальностей перелікам спеціальностей, затвердженої   наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1057, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 вересня 2011 року за № 1133/19871 (далі – Перелік 2011), та Переліку 2015, спеціальності «Міжнародна економіка» відповідають дві наукові спеціальності: 08.00.02 – «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» та 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності). Тому твердження комісії, що профілю кафедри відповідає лише наукова спеціальність 08.00.02 – «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» не відповідає дійсності.

Профіль кафедри має відповідати профілю факультету та Навчально-наукового інституту. В Національному авіаційному університеті у складі Навчально-наукового інституту міжнародних відносин (ННІМВ) функціонує кафедра Міжнародних економічних відносин і бізнесу, яка є випусковою за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини», для якої профільною виключно є наукова спеціальність 08.00.02 – «Світове господарство і міжнародні економічні відносини». Кафедра міжнародної економіки входить до складу іншого інституту –  Навчально–наукового інституту економіки та менеджменту, факультету економіки підприємництва, для всіх випускових кафедр якого профільною є наукова спеціальність 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності). Тобто кафедра міжнародної економіки готує фахівців з міжнародної діяльності підприємств (організаційні структури ННІЕМ та ННІМВ наведені на офіційному сайті НАУ).

Вважаємо за доцільне навести паспорта наукових спеціальностей 08.00.02 та 08.00.04. Мабуть, коментарі зайві.

Щодо списку наукових праць Смерічевського С.Ф. Невже наведені нижче  монографії та підручник не відповідають профілю кафедри міжнародної економіки? Або  Ложачевська О.М. свідомо виключила їх із списку наукових праць???

Нажаль, у нас немає згоди Смерічевського С.Ф. на обробку його персональних даних, тому відомості про підвищення кваліфікації ми не можемо навести, але у відділу кадрів НАУ не було претензій щодо проходження Смерічевським С.Ф підвищення кваліфікації у встановлені терміни.

Вищенаведене доводить, що за всіма критеріями незаконно звільнений з посади  д.е.н., професор Смерічевський С.Ф. повністю відповідає  кваліфікаційним  вимогам до завідувача кафедри міжнародної економіки Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту НАУ.

Як найменше дивним виглядає прийняття на посаду завідувача кафедри «Міжнародної економіки (після звільнення Смерічевського С.Ф.) Ложачевської О.М., яка має науковий ступінь доктора наук за спеціальністю 08.07.04 – економіка транспорту і зв’язку та звання професора по кафедрі менеджменту.

Що можна Ложачевській – іншим – зась???

 Далі буде.


Коментарів 4 Додати коментар

  • Рейдеры «Попали впросак!»

  • Рейдеры «Попали впросак!»

  • КВИТ И КОРРУПЦИЯ

    http://fb-ua.com/kvit-i-korrupciya/

  • А почему комиссия КНЭУ, а не ООН или межгалактическая??? Ну что за странные люди во временном правительстве НАУ? Майснер – Керенский? Кстати, чем-то явно похож. Надо ему подарить национальный халат, а лучше – чадру – авось успеет смыться! Майснер! Открой свое личико. И своих наложниц Ложачевскую с Мезюк забери к немчурам!

Залишити коментар