Звернення колективу НН інституту Економіки та менеджменту. Кримінальна історія Ложачевської О.М. (Епізод 1)

Січ.17.2016. / Коментарів: 2

Шановні колеги!

Колектив Навчально-наукового інституту Економіки та менеджменту Національного авіаційного університету стурбований та вкрай болісно переживає абсурдну поведінку з боку керівництва НАУ щодо призначення Ложачевської О.М. на посади завідувача кафедри Міжнародної економіки та т.в.о. директора навчально-наукового інституту Економіки та менеджменту і вважає, що її «плідна праця» призведе лише до розпаду нашого інституту. Вболіваючи за майбутнє нашого інституту ми прагнемо вас ознайомити про всі кримінальні дії, які були вчинені Ложачевською О.М. Дана інформація є достовірною і підкріплена документально.

Дуже сподіваємося на Ваше розуміння та підтримку.

1

Кримінальна історія Ложачевської О.М.

 

Епізод 1: підроблення підпису своєї підлеглої в офіційному документі

Олена Михайлівна завжди діяла як «Великий комбінатор  Ільфа  і Петрова».  Багато  років  вона  вдосконалювала методи підробки різноманітних документів – письмових відповідей студентів на державних іспитах,  відомостей  успішності студентів  з  навчальних  дисциплін,  актів впровадження   результатів   дисертаційних    досліджень    в    навчальний процес   тощо.  Так,  від   співробітників  кафедри  міжнародної   економіки стало відомо про вчинення у січні 2014 року Ложачевською  Оленою Михайлівною   дій,  які   можна  кваліфікувати   як  кримінальне правопорушення за ознаками ст. 358, 364 та 366 Кримінального  кодексу України. У відповідності до субординації, було організовано службове розслідування та згодом за результатами звіту  призначеної ректором НАУ комісії щодо факту  підроблення підпису асистента кафедри міжнародної економіки Гринь О.Г, – автору та організатору афери – Ложачевській О.М. наказом ректора НАУ від  15.05.2014р. за №1/к-с за неналежне виконання обов’язків  оголошено догану, а справу згодом було передано спочатку до міліції, а згодом і поліції Солом’янського району міста Києва з відповідною реєстрацією вказаного кримінального правопорушення, вчиненого на той час  посадовою  особою Ложачевською  Оленою Михайлівною  у  Єдиному реєстрі   досудових  розслідувань   України.   Наразі,   слідство   ще триває, а сама   Ложачевська   О.М    намагається    уникнути   кримінальної відповідальності за вчинені нею дії.

Суть справи полягає у тому, що  асистент кафедри міжнародної економіки  Гринь Ольга  Григорівна  звернулась до ректора НАУ з заявою про можливе підроблення  її особистого підпису  на заяві  про переведення її з штатної  посади асистента кафедри міжнародної  економіки  на посаду за сумісництвом  під  час декретної  відпустки  іншого викладача кафедри міжнародної   економіки.   Мотивацією   вчинення   такого   протиправного вчинку Ложачевською О.М. мабуть  було її бажання звільнити Гринь О.Г. та прийняти на вакантне штатне місце особу, яка б не проводила занять, а її навчальне навантаження б  виконували інші  викладачі кафедри за усним розпорядженням  завідувача  кафедри, а заробітну  платню Ложачевська отримувала би   сама.  Нажаль,  такі  дії   Ложачевська  О.М. вчиняла неодноразово, але це інша  історія,  про яку ми   розповімо  трохи пізніше. Своє звернення  про можливе  підроблення  її особистого підпису  на заяві про переведення на інші  умови праці Гринь О.Г. мотивувала  тим, що  у час підписання    цієї   сумнівної   заяви    сама    Гринь   О.Г.   знаходилась   на офіційному лікарняному, а сам підпис на сумнівній заяві про зміну її умов праці   не схожий на особистий підпис Гринь О.В. Наказом ректора  НАУ  від 14.04.2014р. №75/од було створено комісію для перевірки обставин, викладених у заяві Гринь О.Г., в результататі діяльності якої Ложачевській Олені Михайлівні було оголошено догану.

Частину   документів   стосовно   вищенаведених    подій    наводимо нижче. З метою здійснення фахового  юридичного і правочинного  аналізу цих документів     ми  звернулися до юристів, що  спеціалізуються на кримінальних справах з метою надання  юридичного висновку і правової оцінки    дій  на той час завідувача кафедри міжнародної економіки Ложачевської  Олени Михайлівни.  Наводимо нижче  правовий висновок, за яким маємо   підстави  вважати, що   вказані  дії  на той час завідувача кафедри міжнародної  економіки  ІЕМ   НАУ містять  ознаки кримінального правопорушення за ст.. 358, 364 та 366 Кримінального кодексу України за таких підстав:

За ознаками ст358 ККУ Підроблення документівпечатокштампів та бланків, їх збутвикористання підроблених документів»:

 • об’єкт цього злочину за своїм змістом аналогічний об’єктові злочину, передбаченого ст. 357;
 • предметом злочину є: 1) заява  Гринь О.Г., яка посвідчується  НАУ і яка надає право на переведення її з однієї посади на іншу з умислом завідувача  кафедри міжнародної  економіки  Ложачевської  О.М.;  2) підроблений бланк заяви НАУ з начебто підписом на ній  Гринь О.Г. Необхідними реквізитами заяви є підпис заявника (який піддається сумніву),  підпис  завідувача  кафедри  міжнародної  економіки  (яка мала перевірити чи   підпис Гринь О.Г. поставлений  нею одноосібно) тощо. Така характеристика предмета ймовірного складу злочину як надання прав або звільнення від обов’язків означає, що  з точки зору кваліфікації   за  ст.  358  документами визнаються  письмові  акти, тобто письмова підроблена  заява  Гринь О.Г., сформована  особисто завідувачем  кафедри  міжнародної  економіки  Ложачевською  О.М., яка  мала  особисту матеріальну  вигоду з  таких дій. Залежно  від спрямованості   умислу   винної   Ложачевської   О.М.,      підроблення вказаних документів за наявності підстав може кваліфікуватися як готування до вчинення відповідного  злочину, наприклад до шахрайства (ст. 190,  191 ККУ) за обтяжуючих обставин;
 • об’єктивна   сторона   злочину  виражається   у    таких   формах:
  1) підроблення  заяви  Гринь О.Г. з метою використання її завідувачем кафедри міжнародної  економіки  Ложачевською О.М. для  отримання додаткової неофіційної винагороди від НАУ (оформлення на роботі осіб,   які   жодного  дня  не  перебувають  на  роботі  на  кафедрі міжнародної   економіки,   але   заробітну  плату  за   яких  отримує особисто завідувач  кафедри Ложачевська О.М., а  їх  навантаження виконують  неофіційно  інші   викладачі  кафедри  міжнародної економіки за вказівкою завідувача кафедри міжнародної економіки Ложачевської О.М.);
  2) збут  підробленого документа (тобто використання тієї заяви  із сумнівним підписом  Гринь О.Г. в  роботі  і до   наказів    по     НАУ);
  3)   використання   завідомо    підробленого документа  (ч. З ст. 358) –  тобто завідувачу  кафедри міжнародної економіки  Ложачевській  О.М  завідомо  було  відомо  про те,  що   її підлегла – асистент  Гринь О.Г. офіційно знаходиться на лікарняному і   не  давала   ніякої   –   ані   усної,   ані   письмової   згоди  на  своє переведення із штату на сумісництво по  кафедрі міжнародної економіки;
 • під  підробленням      документа    потрібно      розуміти      як    повне виготовлення  сфальсифікованої  заяви  Гринь О.Г., так  і  часткову фальсифікацію   змісту   справжнього  підпису  на  сфальсифікованій заяві Гринь О.Г.. В останньому випадку (так звана переробка) перекручення істини  відбулось  шляхом внесення  у  заяву начебто Гринь  О.Г. неправдивих  відомостей  (виправлення,  внесення фіктивних  записів,  знищення  частини  тексту,  витравлення, підчистка, змивання, підробка підпису,тощо). Якщо особа підроблює відбиток підпису іншої особи (Гринь О.Г.), її дії  слід вважати підробленням документа, оскільки вказаний відбиток є необхідним реквізитом документа у  формі заяви на переведення на інший вид роботи.
 • злочин, передбачений   ст.   358   ККУ,   вважається   закінченим    з моменту    вчинення    однієї   з   чотирьох   дій,   які    альтернативно становлять його об’єктивну сторону. Використання завідомо підробленого  документа (ч. 3 ст. 358) може бути вчинене одним із двох способів: 1) пред’явлення  документа (подання заяви на підпис іншим керівникам НАУ із завіренням про справжність на ній  підпису Гринь  О.Г.); 2)  подання  документа  у   формі  заяви  до  наказів  по особовому складу НАУ.
 • подання підробленої    заяви   Гринь  О.Г  на   той   час   завідувачем кафедри міжнародної економіки НАУ Ложачевською О.М. також передбачає,   що     певне    коло   осіб   ознайомлюється   із   змістом підробленого  документа. Але  підробка  не залишається у винного, а передається  уповноваженим особам для посвідчення  тих чи  інших фактів з метою отримання прав або звільнення від обов’язків (наприклад, особа подає на підроблений  документ у  формі  заяви для того, щоб зайняти певну посаду). Використання завідомо підробленого  документа  є  закінченим  злочином з  моменту, коли документ пред’явлено  або подано винним незалежно  від  того, чи вдалося   йому  досягти   поставленої   мети.   Обманне   заподіяння внаслідок  використання підробленого  документа значної  майнової шкоди за відсутності  ознак шахрайства потребує додаткової кваліфікації за ст. 192.
 • Дії Ложачевської  О.М., яка спочатку підробила  документ, а згодом його використала, слід кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених  ч. 1 і  ч. З ст. 358, оскільки  за таких обставин має місце реальна сукупність злочинів;
 • Суб’єкт  злочину  загальний.   Підроблення    офіційних   документів, вчинене службовою особою з використанням свого службового становища, визнається службовим підробленням (ст. 366) – а Ложачевська   О.М.   є    службовою    особою    для    своєї    підлеглої асистента  Гринь О.Г. Дії  службової  особи, яка  отримала  завідомо підроблений  документ, діючи за попередньою домовленістю  з тим, хто його подав до підприємства, установи чи  організації, слід розцінювати     як    пособництво    у      використанні     підробленого документа, а за наявності до цього підстав – і як відповідний злочин у  сфері  службової  діяльності (наприклад, передбачений ст. ст. 364, 368);
 • Суб’єктивна  сторона  злочину  характеризується   прямим умислом. Обов’язковою суб’єктивною ознакою підроблення документа або бланку  є  мета  використання  зазначених  предметів  як підроблювачем,     так    і     іншою    особою.     Мета     використання підробленого документа означає прагнення винного отримати певні права або звільнитись від обов’язків і має конкретний характер (отримати можливість  завідувачу  кафедри Ложачевській  О.М. офіційно  оформити на роботу до себе  на кафедру  на вивільнене таким чином місце сторонніх осіб, аби отримувати  за це додаткові кошти особисто);
 • Підроблення  документів,  штампів,   печаток  або  бланків   з  метою використати їх  надалі для незаконного і безоплатного заволодіння чужим майном шляхом обману слід кваліфікувати за сукупністю злочинів – за ч. 1 ст. 358 і за ч. 1 ст. 14, ч. ч, 2, 3 або 4 ст. 190 як готування до шахрайства за обтяжуючих обставин;
 • Кваліфікуючими ознаками злочину, передбаченого  ч. 1 ст. 358, є вчинення його: 1) повторно; 2) за попередньою змовою групою осіб. Поняттям повторності  охоплюється  юридична  (пов’язана  із засудженням) і фактична (не пов’язана із засудженням) повторність як тотожних, так і однорідних діянь, зазначених у ч. 1 ст. 358.

Враховуючи вищевикладене є підстави вважати, що вказані дії Ложачевської О.М., на той час – завідувача кафедри міжнародної економіки ІЕМ НАУ містять ознаки кримінального правопорушення  за ст. 358, 364 та 366 Кримінального кодексу  України.

Файл

Далі буде…

 


Коментарів 2 Додати коментар

Залишити коментар